CFOn och digitaliseringen

Digitaliseringen har potential att förändra många verksamheter i grunden och Deloitte har analyserat vilka tekniker som är har störst möjlighet att påverka ekonomifunktionen. Deras slutsats är att det finns sju tekniker som är speciellt viktiga idag och i framtiden:
 

  • Molnet. Molntjänster har funnit i många år nu och trenden mot att flytta ut mer och mer i molnet kommer att fortsätta, även för de system och data som ekonomiavdelningen använder. Idag använder 80 procent av de företag Deloitte analyserat molnlösningar för något system och 30 procent säger att de använder molnet för många olika system.

 

  • Automatisering. Automatiseringen av transaktionsprocesser kommer att bli än vanligare, minska antalet fel vid inmatning av data och ge medarbetarna tid över till mer avancerade uppgifter. 30 procent av företagen i Deloittes undersökning använder idag automatisering och uppger att de i första hand gör det för att snabba upp hanteringen och minska felen.

 

  • Visualisering. Mängden data ökar snabbt och gör det också svårare att kunna se vad alla dessa data faktiskt säger om verksamheten. Bra visualiseringsverktyg ger möjlighet att skapa grafisk information som enkelt kan förstås av alla i verksamheten och inte bara de som arbetar med analyser. 30 procent av företagen i undersökning använder visualisering idag så det finns utrymme för förbättringar på många företag.

 

  • Avancerad dataanalys. 45 procent av företagen Deloitte pratade med har investerat i avancerade analysverktyg. Bra analyser är speciellt viktigt för att göra prognoser så de funktionerna är speciellt viktiga när man väljer analyslösning menar Deloitte.

 

  • Artificiell Intelligens. Tekniker som deep learning och textanalys är några exempel på när artificiell intelligens kan användas för att lösa problem som datorer inte var så lämpade för tidigare. Ett användningsområde här kan vara att låta datorsystemen läsa igenom exempelvis kontrakt och inköpsorder för att upptäcka eventuella problem. De här teknikerna är fortfarande i sin linda, men 17 procent av företagen sa att de redan börjat använda olika AI-lösningar i sin verksamhet.

 

  • In-memory. Genom att hålla stora mängder data i primärminnet istället för på hårddisken går det att få mycket bättre prestanda på databaserna. Det kan i sin tur ge mycket snabbare transaktioner och analyser. Hittills är det bara tio procent av företagen undersökningen som använder den här tekniken, men Deloitte menar att den siffran kommer att öka i takt med att allt fler verksamheter kommer att upptäcka nyttan med realtidsanalys av data och snabbare transaktioner.

 

  • Blockchain. Blockchain är mest känt som tekniken bakom kryptovalutan Bitcoin, men det kan användas till mycket mer än så. Med blockchain går det att eliminera mellanhänder vid många transaktioner eftersom verifieringen sköts av aktörerna själva. De går också att skapa smarta kontrakt som byggs upp som ett flöde med affärsregler som till exempel automatiskt kan genomföra en betalning efter att vissa kriterier i kontraktet uppfyllts. Än så länge är det bara fyra procent av företagen i undersökningen som använder blockchain och Deloitte menar att man gott kan avvakta ett tag medan tjänsterna mognar.