CFOn och framtidens arbetsplats

När Deloitte frågade 245 CFOer hur de såg på framtidens arbetsplats så var det några teman som pekades ut som extra viktiga. I grunden trodde många att vi kommer att arbeta mer mobilt, mer i team, mer i projekt och i mer flytande organisationsmodeller. Det ska förhoppningsvis leda till nöjdare och effektivare personal, men det kan också bli en mer komplex och förvirrande miljö som får medarbetarna att känna sig vilsna.
 
CFOerna identifierade några områden som var extra viktiga för att lyckas med övergången till framtidens arbetsplats. Den kanske viktigaste punkten är att skapa en bra företagskultur. 69 procent av de tillfrågade ansåg att det var helt nödvändigt att ha rätt kultur för att lyckas attrahera rätt personer och få en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Det handlar bland annat om att engagera medarbetarna och få dem att känna sig delaktiga i hela verksamheten och inte bara sin egen del av den.
 
För att klara det är det viktigt att kommunicera med medarbetarna på ett bra sätt och ge dem de verktyg de behöver för att kommunicera och samarbeta med varandra. I och med att personalen arbetar allt mer mobilt och i team som skapas och avslutas hela tiden kan det bli en stor utmaning.
 
Det finns digitala verktyg som kan skapa de möjligheter som behövs, men det gäller att ha en strategi för vad som ska användas och hur olika lösningar ska utnyttjas. 65 procent av CFOerna i undersökningen sa att en av deras främsta prioriteter var att skapa just en strategi för detta.
 
Ett resultat av denna övergång verkar bli att e-post blir mindre viktigt. 66 procent av de tillfrågade sa att de räknade med att använda e-post mindre om fem år och elva procent trodde att de helt skulle ha ersatt e-post med andra verktyg. Det handlar då om olika system som exempelvis samarbetsverktyget Slack som ger möjlighet till effektivare digital kommunikation än e-post.
 
Hela undersökningen hittar ni här.