CFO:n som gillar tillväxtföretag

Klarna har av Dagens industri listats som Sveriges mest snabbväxande företag.  John Keatley är CFO på Klarna sedan knappt ett halvår tillbaka och har bott i Sverige ungefär lika länge. Han kommer närmast från Green Dot Corporation i USA och trivs i sin nya roll. Han betonar samtidigt att han inte är den enda som håller på att finna sig tillrätta; medarbetarantalet växer ständigt.

– Klarna är ett företag under stor förändring. Vi är många medarbetare i bolaget, och blir ständigt fler, som kontinuerligt arbetar med att hitta nya samarbetsvägar och arbetssätt som fungerar i takt med att vi växer, säger John Keatley.

Historien om Klarna började för knappt tio år sedan när grundarna Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth och Victor Jacobsson deltog i Handelshögskolan i Stockholms entreprenörskapstävling. Trots svalt mottagande från tävlingens jury beslöt sig grundarna för att satsa på sin affärsidé och startade företaget i mitten av 2005. Resten är, som man säger, historia. Bolaget har idag cirka 1000 medarbetare och finns i 14 länder.

Lockas av uppstartsföretag
Green Dot Corporation är en ledande utfärdare av förbetalda Mastercard och Visa-kort i USA. Bolaget gick publikt och noterades 2010 på NY stock exchange. John Keatley arbetade där i 9 år.

– Jag har alltid varit intresserad av uppstartsföretag med hög tillväxt. Green Dot Corporation är ganska likt Klarna på sätt och vis, båda arbetar med teknologi och finansiella tjänster. Även Green Dot växte snabbt och gick från startup till ett stort noterat bankföretag på bara nio år, vilket medförde många utmaningar då ekonomiavdelningen följaktligen utvecklades väldigt snabbt, säger John Keatley.

Green Dot Corporation började sin verksamhet med att erbjuda förbetalda betalkort. Verksamheten utvecklades sedan till att bli bankverksamhet där varje bankkort fungerade som ett eget bankkonto. Samtidigt hade Green Dot Network också den största infrastrukturen för att ladda förbetalda betalkort i USA.

– Till slut hade vi en vinst på 100 miljoner dollar med en transaktionsvolym över 18 miljarder dollar om året. Vi var helt enkelt tvungna att bygga en funktion för finansiell planering och analys från grunden.

John Keatley tror att det i tider av snabb tillväxt och expansion är viktigt att ekonomifunktionen hjälper organisationen att sätta mål samt mäter och följer upp målen.

– Ekonomi- och finansfunktionen spelar en väldigt viktig roll i det arbetet och måste vara delaktig och driva på så att målsättningarna verkligen nås. Det ansvaret ligger till stor del på ekonomiavdelningens och CFO:ns axlar, säger John.

Han hade fått en bild av Klarna som ett framgångsrikt och snabbväxande företag och kände Sebastian Siemiatkowski, idag bolagets vd, genom en gemensam styrelseledamot. De höll kontakten och när möjligheten att hoppa på Klarna som ny CFO dök upp beslöt han sig för att ta chansen.

Entreprenörsandan sitter i bolagets DNA
Klarna har idag andra typer av utmaningar än under bolagets första levnadsår, utmaningar som bland annat handlar om styrning och organisation. Bolagets snabba tillväxt gör att det är många processer och strukturer som måste skapas och omformas kontinuerligt.

– Vi har många duktiga medarbetare och idéer men vi måste få struktur på våra interna kontrollsystem och planeringsprocesser, samt tydligare identifiera våra KPI:er så att vi kan nå våra målsättningar. En annan sak som är viktigare för oss nu är kommunikationen internt. I ett företag med 50 till 100 anställda behöver man ofta inte lägga lika mycket tid på kommunikation och utformning av organisationen, utan kan fokusera framåt och vara mer snabbrörlig. Sedan när företaget växer och antalet anställda blir fler blir det också viktigare med governance, tydligt ledarskap och kommunikation internt så att alla inom exempelvis produktion talar samma språk.

När ett bolag växer från att ha varit ett litet uppstartsföretag kan det ofta vara svårt att samtidigt behålla entreprenörsandan, något John Keatley instämmer i. Samtidigt är han inte orolig och menar att entreprenörsandan fortfarande är en del av Klarna och ”sitter i företagets DNA”.

– Även om vi är ett stort företag idag arbetar vi fortfarande med innovation för att hitta nya idéer och tjänster. Det kan vara svårt när företaget blir större men hittills har vi lyckats hantera båda delarna – att leda företaget framåt och samtidigt vara innovativa. Vad det handlar om är att hela tiden försöka hitta nya sätt att lösa problem och tänka att ingenting är omöjligt.
Ett stort företag hamnar också mer i rampljuset och granskas mer av andra aktörer och konkurrenter, media och marknaden i stort.
– Det är en stor skillnad mot när vi var ett mindre företag, och något vi inte behövde tänka på för bara ett par år sedan.

CFO:n mer generalist i USA
John Keatley tror att CFO-rollen i USA skiljer sig något från den europeiska motsvarigheten.

– I USA är CFO:n mer av en generalist, en generell ledare; inte bara för finansiella frågor, utan också för att hjälpa vd:n att leda företaget.
Hans råd till andra finanschefer är att kliva upp ett steg och ta sig an den större, bredare rollen.

– Jag tror att det är viktigt att CFO:n håller sig engagerad och inte bara tittar på siffrorna utan är med och driver affären framåt. CFO:n har ofta ett unikt perspektiv på företagets utveckling och kan ofta bli den som vd:n helst anförtror sig åt och bollar olika frågor med. Både i noterade och onoterade företag.

Klarna har i skrivande stund 55 anställda i ekonomifunktionen. Treasury utgör en stor del då utlåningsverksamheten kräver fortsatt kapital. Den närmaste framtiden kommer för Johns Keatleys del att handla om att färdigställa affärsplanen för 2014 och implementera en process för löpande uppföljning av arbetet med att nå målen.

– Eftersom vår verksamhet kretsar kring utlåning och kredit behöver vi finansiera lånen på något vis. Vi kommer också att behöva mer kapital i takt med att bolaget växer.

Sedan den 1 februari är Klarna leverantör av SMS-biljett för resor med SL. Nyligen köpte bolaget också tyska konkurrenten Sofort för, enligt uppgifter i Dagens industri, motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor. Köpet sägs ha gjort behovet av kapital än mer brådskande, något Klarnas ledning inte velat kommentera.

Affären lär dock stärka Klarnas ställning som betalningsförmedlare på nätet. Genom förvärvet ska Klarna komplettera sin befintliga betalningsmodell med Soforts modell där betalningen går via en bank.

Enligt Klarnas egna beräkningar kommer det nya bolaget bestående av Klarna och Sofort att ha en andel på 10 procent av den e-handelsmarknad bolagen är verksamma i – en marknad som beräknas till över 100 miljarder dollar.

Hårt arbete ligger bakom
Att Klarna är privatägt gör att företaget är mer flexibelt än ett noterat bolag, menar John Keatley.

– Green Dot Corporation börsnoterades 2010 vilket medförde att CFO-rollen blev mer extern och mer fokuserad på investor relations och kommunikation. I ett privat företag som Klarna finns inte den pressen på samma sätt.
En annan skillnad mellan Green Dot Corporation och Klarna är att Klarna har globala ambitioner.

– Vi finns i fjorton länder idag men vi siktar på många fler och har stora ambitioner.

En av orsakerna till Klarnas snabba framfart tror John Keatley är kombinationen av bra teknik och innovativ kreditgivning.  Samtidigt betonar John att det ligger mycket hårt arbete bakom och att det ibland är en svår balansgång.

– Banker och kreditgivare är bra på sin sak medan webb- och it-företag är bra på andra saker, vi balanserar mitt emellan och har en fot i varje område. Det är inte en lätt stig att navigera på, men ger också många nya möjligheter för tillväxt.