CFO:ns ansvarsområde växer i USA

Amerikanska CFO:er ger sig allt mer in på områden som IT och personal visar en undersökning.

Att en CFO bara sysslar med ekonomi blir allt mindre sant. En amerikansk undersökning visar att CFO:er de senaste åren fått en allt större roll inom andra ansvarsområden på företaget, vilket också ställer högre krav på CFO:ns förmåga att samarbeta med andra avdelningar.

Det är den amerikanska konsultfirman Robert Half Management Rescources som frågat 2 000 CFO:er runt om i USA om hur deras ansvarsområden förändrats de senaste tre åren. Det är i första hand inom personal (HR) och IT som CFO:erna tagit mer ansvar. Av de CFO:er som sett sin roll växa under de senaste tre åren är det 39 procent som fått en större roll inom HR och 28 procent inom IT.

– En CFO idag måste kunna hantera många roller och fungera som exempelvis strategisk rådgivare och dataanalytiker förutom de traditionella arbetsuppgifterna. CFO:n samarbetar med HR om allt från rekrytering till organisationskultur och med IT om allt från teknikinvesteringar till IT-säkerhet, säger Tim Hird, executive director of Robert Half Management Resources.

Enligt Tim Hird är det speciellt fem förmågor som en CFO måste besitta för att kunna vara effektiv i denna miljö:

  • Ledarskap. Att skapa och driva framgångsrika team fortsätter förstås vara en grundförutsättning för att vara en bra CFO.
  • Samarbetsförmåga. En CFO måste kunna samarbeta väl med kolleger på andra avdelningar för att få och ge det stöd som behövs utan att skapa onödiga konflikter.
  • Kommunikationsförmåga. CFO:n måste vara bra på att dela information med andra avdelningar så att de förstår ekonomiavdelnings behov och varför CFO:n behöver vara involverad i mer än bara den rena företagsekonomin.
  • Teknikkunnande. CFO:n behöver inte vara IT-expert, men för att kunna göra riskbedömningar och garantera att lagar och förordningar följs behöver CFO:n förstå vad IT pratar om och hur olika tekniska lösningar kan påverka verksamheten i stort.
  • Förändringshantering. Förändringar kan ofta upplevas som något skrämmande och CFO:n måste kunna driva, förklara och försvara förändringar som behöver genomföras, vare sig de innebär något positivt eller negativt för olika delar av företaget.