CFO:ns roll i den digitala transformationen

CFO:er kan inte längre bara fokusera på sin traditionella roll utan måste också ta en ledande roll i organisationens digitalisering menar Nordea.

Redan 2020 förutspår IDC att 55 procent av alla organisationer kommer att vara “digitally determined”, det vill säga att de i stor grad använder digitalisering för att driva organisationen framåt både vad gäller affärsmodeller och nya produkter och tjänster.

Många organisationer har också inlett arbetet med att bli mer digitaliserade. En rapport från McKinsey fann att 48 procent av företagen hade genomfört en transformation under de senaste tre åren. Men det verkar som att CFO:erna hamnat lite i bakvattnet här.

Bara i 23 procent av fallen var det CFO:n som initierade förändringsarbetet. Samtidigt sa 60 procent av CFO:erna att de lade det mesta av tiden på traditionella uppgifter som budgetering och bokföring.

Det menar Nordea att det måste bli ändring på och att CFO:erna måste ta mer ansvar för organisationernas digitalisering. Nordea pekar bland annat på att CFO:n har den bästa överblicken över dataflöden inom finans, sälj, marknadsföring och försörjningskedjor.

Dessutom måste CFO:n ändå vara involverad i digitaliseringsarbetet i något skede eftersom det är CFO:n som behöver hitta pengarna som behövs för nödvändiga investeringar. För CFO:n själv är det också väldigt viktigt att vara drivande när det gäller digitaliseringen menar Nordea om hen vill kunna ta en strategisk roll i organisationen.

Nordea har några tips för CFO:er som vill ta en ledande roll i digitaliseringsarbetet:

  • Förstå behoven. Prata med chefer på alla andra avdelningar för att förstå vilka problem och behov som finns och hur digitalisering skulle kunna användas i olika fall.
  • Samarbeta nära med IT. En lyckad digitalisering bygger på en förståelse av organisationens behov och vilka tekniska lösningar som kan tillgodose dessa behov. En del av CFO:ns jobb blir därför att arbeta nära IT-chefen och ge den insikter om hur digitalisering skulle kunna förbättra olika delar av verksamheten och lyssna på vilka lösningar IT kan leverera.
  • Rekrytera rätt. Många ekonomiavdelningar kan behöva få in fler personer med digital kompetens så se över vilka kompetenser som finns och vilka som behövs.
  • Visa vägen. Digitaliseringen kommer att påverka i stort sett alla organisationer vare sig CFO:erna vill det eller inte. Så det bästa är att ta ledningen för digitaliseringsarbetet så att det går åt rätt håll och inte blir en mängd projekt som inte hänger samman och som kan dra åt olika håll.
  • Hitta pengarna. Digitalisering kräver investeringar och det är upp till CFO:n att hitta de bästa finansieringsmöjligheterna.
  • Stå inte still. Det kan innebära stora utmaningar och påfrestningar att genomföra digitaliseringen, men den största risken är ändå att inte göra något. Organisationer som väntar för länge med digitalisering kan bli så ordentligt omsprungna av konkurrenterna att de aldrig kommer ikapp och det är den största risken en organisation kan ta.