Checklistan som visar om du har en jämställd arbetsplats

Unionen har tagit fram en lista med elva punkter som behöver vara uppfyllda för att du ska kunna säga att du har skapat en jämställd arbetsmiljö.

Att ha en jämställd arbetsplats är något som alla chefer bör sträva efter, men hur kan man vara säker på att man verkligen lyckats? Den frågan har Unionen tittat närmare på och som ett hjälpmedel har organisationen skapat en checklista.

Genom att gå igenom listans elva steg kan du som ledare få en uppfattning om hur din arbetsplats ligger till och vad som kan behöva förbättras. De elva stegen är följande:

 1. Ha en tydlig nolltolerans. På arbetsplatsen finns en policy där det framgår att det råder nolltolerans mot trakasserier och sexuella trakasserier.
 2. Ledningen har tydligt informerat alla på jobbet om policyn mot trakasserier.
 3. Här bedrivs ett aktivt och systematiskt arbete för att främja en jämställd och inkluderande arbetsmiljö.
 4. Det finns rutiner för vilka man kan vända sig till ifall man upplever att man blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.
 5. Arbetsgivaren som får kännedom om att en medarbetare kan ha utsatts för trakasserier eller sexuella trakasserier inleder en utredning av vad som har inträffat skyndsamt. Arbetsgivaren vidtar också de åtgärder som i förekommande fall behövs för att förhindra fortsatta trakasserier eller sexuella trakasserier.
 6. Företaget håller utbildningar om sexuella trakasserier i ledarskapskurser och fortbildning.
 7. Om något skulle inträffa uppmuntras medarbetarna att berätta för sin närmaste chef som är skyldig att agera. Om chefen trakasserar ska man prata med chefens chef eller HR-avdelningen. För den som känner att hen inte kan prata med sin arbetsgivare uppmuntras man att prata med sin fackklubb eller ringa facket.
 8. I medarbetarundersökningar eller arbetsmiljöenkäter blir medarbetarna tillfrågade om de har känt sig utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatser.
 9. På arbetsplatsen finns det en uppförandekod av vilken det framgår vad som är ett önskvärt och gångbart beteende på arbetsplatsen.
 10. På företagets intranät finns information om vad sexuella trakasserier är och tips om hur medarbetarna kan agera om de upplever att de utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier på jobbet.
 11. Medarbetarna har möjlighet att gå till företagshälsovården och prata med någon om de blir utsatta för trakasserier eller sexuella trakasserier på jobbet.