Chef är drömjobbet för många

48 procent av cheferna tycker att de har drömjobbet visar en undersökning från Manpower.

Att vara chef är något av ett drömjobb, i varje fall om du är chef. 48 procent av cheferna säger nämligen att chefsjobbet är eller nästan är deras drömjobb. Bland de som inte är chefer är det bara 33 procent som tycker att deras nuvarande arbete är eller nästan är drömjobbet.

Det är ett av resultatet av en undersökning där Manpower frågade 1 812 personer som var anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande om deras syn på arbete, karriär och viktiga frågor som är kopplade till arbetslivet.

Undersökningen visar också att många av de som inte redan är chefer heller inte vill bli det. 37 procent av de som inte arbetar som chef idag menar att de drömmer om att bli chef medan 45 procent inte har några sådana ambitioner.

Studenter däremot vill gärna bli chefer. Där svarade 51 procent att de drömmer om att bli chef medan bara 26 procent inte hade några sådana drömmar.

Manpower frågade också vad cheferna såg som de största fördelarna med ett chefsjobb och resultatet blev så här:

  1. Möjlighet att leda och utveckla andra, 62 procent
  2. Det ger möjlighet att få fatta beslut och påverka, 51 procent
  3. Stimulerande och utmanande arbete, 46 procent
  4. Det ger möjlighet till personlig utveckling, 35 procent
  5. Det ger möjlighet till hög lön, 21 procent

Men det finns förstås nackdelar med att arbeta som chef och här är de största avigsidorna som cheferna såg med sitt arbete:

  1. Hög arbetsbelastning, 31 procent
  2. Långa arbetsdagar och mindre fritid, 26 procent
  3. Tvingas ta obekväma beslut som strider mot min övertygelse, 25 procent
  4. Tvingas ta itu med konflikter och personalproblem, 22 procent
  5. Känsla av ensamhet och utsatthet, 20 procent

Det verkar därmed att företag som vill ha nöjda chefer inte behöver fokusera på höga löner i första hand utan mer på chefens möjligheter att bli en bra ledare.

– Det är tydligt att det är möjligheten att utveckla sig själv och andra som motiverar cheferna, inte prestige eller pengar. Nöjda chefer är en viktig nyckel till trivsel på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att arbetsgivare underlättar för cheferna att hålla en rimlig arbetsbelastning och skapa balans mellan arbete och fritid, säger Lars Forseth, vd på Manpower Group Sverige.