Chefen är avgörande för personalens engagemang

En undersökning visar att ledarskapet har en väldigt stark påverkan på engagemanget på arbetsplatsen.

Är du nöjd med din chef är du nöjd med ditt jobb. Så skulle man kunna beskriva resultatet av en undersökning från HR-konsultfirman på &Frankly om man hårdrar det hela. Det visar sig nämligen att mycket av det som gör medarbetarna nöjda och engagerade har med chefen att göra.

Ett exempel på det är lagandan på företaget. Överlag kan vi säga att lagandan är god på företagen. 76 procent tycker att de har en god laganda på sin arbetsplats. Men bland de 24 procent som är missnöjda här så är det hela 61 procent som inte skulle rekommendera sin chef till en vän.

I snitt är det annars bara 13 procent av de tillfrågade som inte kan tänka sig att rekommendera sin chef.

– Känslan av att vara del av, och känna sig trygg i en grupp är en grundläggande mänsklig drivkraft. Om chefen inte lyckas skapa den här teamkänslan så påverkar det tydligt nöjdheten med både ledarskapet och arbetsplatsen, säger Lilian Ekelin, ledarskapsspecialist på &frankly i ett blogginlägg.

Ett annat tecken på chefens betydelse är att 64 procent av de som inte rekommenderar sin chef inte heller tycker att deras kompetens utnyttjas på bästa sätt. Det ska jämföras med de 27 procent totalt som inte tycker att deras kompetens kommer till sin rätt.

Ser vi på huruvida medarbetarna tycker att företaget rör sig i rätt riktning upptäcker vi en liknande trend. Hela 86 procent tycker att det går åt rätt håll. Men av de 14 procent som inte håller med så är det 56 procent som inte heller rekommenderar sin chef.

Ge cheferna rätt stöd

Ett sätt att få nöjdare och mer engagerade medarbetare är att ge cheferna stöd för att bli bra ledare.

– Med utbildning och coachning så bygger man upp chefernas trygghet och tillitsskapande ledarskap, så att de i sin tur kan skapa förtroende i sina grupper. Man behöver sedan också skapa en gemensam målbild för varje team, där det bland annat är tydligt vad som ska åstadkommas. Slutligen så måste man skapa förutsättningar för människor att våga erkänna misstag, säger Lilian Ekelin.