Cheferna mindre pessimistiska

PWC har i Global CEO Survey 2017 frågat 1 379 företagsledare i 79 länder om hur de ser på framtiden och bilden är lite ljusare än den var i fjol. 29 procent av de globala ledarna tror på en förbättrad tillväxt de närmaste tolv månaderna, mot 27 procent i fjolårets undersökning. Det är dock långt kvar till de 37 procent som trodde på högre tillväxt året innan dess.
 
Majoriteten, 53 procent, tror att tillväxten kommer att ligga kvar på samma nivå medan 17 procent menar att den kommer att försämras.
 
Tittar vi enbart på Sverige så är företagsledarna här betydligt mer positiva. 47 procent av de svenska ledarna som deltog i undersökningen var ”mycket säkra” på det egna företagets tillväxt. Skillnaden kan bero på att Sverige har gått bra under 2016. Vi har haft en tillväxt på tre procent, vilket kan jämföras med USA och Eurozonen med en tillväxt strax över 1,5 procent
 
Även om ledarna är mer positiva i årets undersökning finns det gott möjliga risker. De fem största orosmoment är:
 

  • Svag tillväxt (82%)

 

  • Överreglering (80%)

 

  • Tillgång till nyckelkompetens (77%)

 

  • Geopolitisk ovisshet (74%)

 

  • Valutafluktuationer/volatilitet (70%)

 
De svenska företagsledarna håller med om att risken för en svagare tillväxt är den största risken, men annars är rangordningen lite annorlunda i Sverige:
 

  • Svag tillväxt (87%)

 

  • Tillgång till nyckelkompetens (84%)

 

  • Geopolitisk ovisshet (82%)

 

  • Framtiden för eurozonen (79%)

 

  • Överreglering (76%)