Controllerchef till Caverion Sverige, Stockholm

Meritmind

Stockholm / Chef / heltid / Sista ansökningsdag: 2021-04-10

null

Brinner du för ekonomistyrning och ledarskap? Vill du ansvara för Controlling-processerna i den svenska divisionen i en koncern som arbetar med samhällsbärande projekt i över 11 länder internationellt? Då kan detta vara en unik möjlighet för dig!
För Caverions räkning rekryterar vi en Controllerchef som har det övergripande ansvaret för bolagets ekonomistyrningsprocesser kopplade till bland annat budget, prognos och projektuppföljning. Som Controllerchef kommer du att leda en grupp om 12 personer och agera bollplank i frågor kring optimering av rapportering och ständiga förbättringar kopplat till kvalitet samt effektivitet. Du kommer även att ha en viktig strategisk position inom Caverion där du i samarbete med ledning och verksamheten kommer analysera frågor kopplade till affärsplan, granskning av operativa projekt samt stödja din Controller-grupp. Som Controllerchef rapporterar du till CFO och arbetar främst på Caverions huvudkontor i Lindhagen.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som Controllerchef:

 • Leda en controllerfunktion om 12 Controllers i syfte att säkerställa en affärsnära ekonomistyrning mot verksamheten
 • Vara övergripande ansvarig för budget- och prognosprocesser inklusive månadsrapportpaket
 • Vara ansvarig för- och drivande i att den operationella rapporteringen fungerar effektivt inom divisionen samt samarbete med koncernens funktion för Business Control och Finance
 • Utveckla uppföljningsmodeller och kalkylmodeller kopplat till projektuppföljning
 • Både aktivt stödja samt kritiskt granska den operativa verksamheten samt medverka i framtagandet av affärsplan
 • Övergripande kontroll över intäkter/fakturering/kostnader
 • Agera kravställare för olika stödsystem kopplat till ekonomi- och verksamhetsuppföljning
 • Leda och planera interna ekonomiutbildningar inom Caverion

Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig med en bakgrund som Civilekonom eller motsvarande utbildningsbakgrund. Du har sedan tidigare dokumenterad erfarenhet av personalansvar och framgångsrikt utvecklat din funktion du varit ansvarig för. Du har en utmärkt förståelse för komplex ekonomistyrning där du i din tidigare Controller-erfarenhet har arbetat i projekt-, service- eller produktionsbaserade verksamheter. Med detta har du erfarenhet av att hantera frågor kring projektredovisning, produktivitetsuppföljning, kalkylmodeller och vinstavräkningsmodeller. Du har erfarenhet av att ha rapporterat i enlighet med IFRS. Du har även tidigare erfarenhet av Risk Management och Performance Management. Du är duktig på system och har erfarenhet av flertalet analys- eller BI-verktyg. Caverion arbetar i SAP och Anaplan vilket gör att erfarenhet inom dessa system är en bonus. Vi ser det som en självklarhet att du är helt trygg i Excel. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.

Personliga egenskaper
För att passa i rollen som Controllerchef behöver du vara en trygg ledare med en naturlig pondus. Du har lätt att sätta dig in i andras situationer och kan agera som ett bollplank åt personer på alla nivåer inom en organisation. Vidare är du affärsorienterad och vill snabbt skapa dig en förståelse för verksamhetens affärsdrivande incitament. Du eftersträvar en tydlig struktur i allt du tar dig för då du ser fördelarna med att ha affärskritiska data strukturerad. Du har ett konstruktivt förhållningssätt till olika situationer som kan uppstå och kan snabbt sätta dig in i problemets kärna. Du trivs i roller där du med hjälp av din analytiska förmåga får möjligheten att strategiskt diskutera förändrings- och förbättringsarbete både med din grupp och med representanter för verksamheten. Slutligen är du skicklig kommunikativt, tar gärna en ledande roll och besitter förmågan att på ett pedagogiskt sätt kunna få fram ditt budskap till olika intressenter på ett effektivt sätt.

Vad erbjuds du hos Caverion?

 • En roll som Chefscontroller där du får en tydlig ledarposition för en affärskritisk del av verksamheten.
 • Chansen att verka i ett internationellt företag som driver innovativa projekt med stor påverkan för samhället
 • Ha en ledande roll i en finansorganisation tillsammans med drivna och motiverade medarbetare.

Placeringsort: Stockholm

Om Caverion Sverige AB
Caverion Sverige AB ingår i Caverion-koncernen som är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors. Koncernen omsatte 2019 cirka 2.1 miljarder euro och har omkring 16.000 anställda inom 11 länder i norra och centrala Europa. Caverions verksamhet i Sverige har cirka 3000 medarbetare och finns etablerade på drygt 75 orter. Detta gör att du som anställd har stora utvecklingsmöjligheter beroende på intresse och kompetens. Det finns möjlighet att specialisera sig inom sitt kompetensområde samt att bredda sin kunskap till nya arbets- eller teknikområden. Caverion jobbar också med att utbilda och erbjuda anställda internt att ta på sig större roller i form av chefs- och arbetsledarroller.

Välkommen med din ansökan!

Ansök till tjänsten här

Meritmind
About Meritmind 78 Articles
Meritmind utgår från CFO:ns ansvarsområde och hjälper till oavsett om du behöver utveckla era ekonomi- och styrprocesser, få stöd av en konsult under en period eller rekrytera in en ny medarbetare. Vill du dessutom vidareutveckla ditt team eller dig själv, så erbjuder vi ledarskapstjänster och möjligheter till kompetensutveckling via Meritmind Advance. Börjar det bli dags att se sig om efter ett nytt kvalificerat jobb inom ekonomi, är Meritmind också rätt ställe för dig.