Controllerchef

Annons

Stepstone

Borlänge | Heltid,Tillsvidareanställd | Sista ansökningsdag: 2017-05-07

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Den centrala funktionen Ekonomi och styrning har det övergripande ansvaret för ledningen och styrningen av Trafikverket. Här ingår bland annat planering och uppföljning av verksamheten, finansieringsfrågor, samordning av Trafikverkets verksamhetsutveckling, ledningssystem samt koncerngemensam redovisning och bokslut.

Trafikverkets styrning genomgår nu en stor förändring där effekterna av ”new public management” tonas ned till förmån för en mer verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning.

Välkommen att söka tjänsten som Controllerchef på Trafikverkets enhet Ekonomi och Rapportering.

Arbetsuppgifter
Vill du svara för den finansiella styrningen och uppföljning av Trafikverkets 55 miljarder?

Enheten Ekonomi och rapportering svarar för planeringen och uppföljningen av Trafikverkets verksamhet med tyngdpunkt på den finansiella uppföljningen. Det omfattar bland annat ramfördelning, planeringsanvisningar, beredning av dialoger med verksamhet och ledning samt löpande rapportering.

Som enhetschef bidrar du aktivt till enhetens och avdelningens leveranser och målarbete. Vidare bistår du i arbetet med att utveckla rutiner och arbetssätt i linje med de pågående förändringarna i styrningen.

Du har ett personal-, budget- och resultatansvar för enheten. Du planerar enhetens verksamhet och arbetar med ständiga förbättringar för att skapa effektiva och enkla arbetssätt. Central funktion Ekonomi och styrning arbetar i nära Trafikverkets ledning och du har en god förmåga att tolka och omsätta intentionerna från ledningen i det praktiska arbetet med styrningen och uppföljningen av hela organisationen. Du är med i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen. Enheten består idag av 8 personer och du coachar dina medarbetare till att leverera önskat resultat och till att beslutade arbetssätt följs.

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom Ekonomi eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har bred erfarenhet inom olika typer av ekonomi- och styrningsområden, till exempel controlling, redovisning eller revision, gärna som chef. Det är meriterande med erfarenhet av att leda och driva förändringsarbete inom en större organisation. Det är också viktigt att du har en kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Som chef i Trafikverket har du ett kund- och resultatorienterat arbetssätt samt ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Vi söker dig som har förmåga att sätta din egen verksamhet i relation till övrig verksamhet inom Trafikverket. Du har förmåga att leverera goda resultat i en verksamhet i förändring, där stora krav ställs på samarbete internt och externt. Du har ett ledarskap som engagerar och skapar förståelse för att verka i en miljö där en ny kultur och fungerande verksamhetsförutsättningar utarbetas över tid.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2017-05-07

Upplysningar

Avdelningschef Catarina Bredbo
010-124 1956

SEKO Catarina Jacobsen
010-123 2240

Saco Lennart Staberg
010-123 6506

ST Per Olof Hellbergs
010-123 5544

Välkommen med din ansökan!

Ansök till tjänsten här

Stepstone
About Stepstone 2077 Articles
StepStone är sajten där chefer och specialister hittar sitt nya jobb. Vi har skapat en mötesplats där du som rekryterare eller arbetsgivare enklare kan hitta rätt kandidat genom en rad olika skräddarsydda annonslösningar för ditt rekryteringsbehov.