Viktig information för dig som använder våra tjänster. Informationen finns tillgänglig för alla som besöker sajten och det anses därför att alla användare har tagit del av den.

 

Copyright

För allt material på CFOworlds sajt gäller copyright BAG Publishing AB. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Du får endast lov att använda/ladda ned materialet från vår webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från BAG Publishing AB.

Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

 

Om BAG Publishing AB

Våra sajter och nyhetsbrev ägs och drivs av BAG Publishing AB.

BAG Publishing AB följer naturligtvis de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (PUL) och cookie-lagen, som finns för att skydda din integritet.

Om du beställer material, produkter eller information lagras dina personuppgifter för att vi skall kunna tillgodose sådana beställningar.
När du besöker webbplatser, läser nyhetsbrev, och när du hämtar material, registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av sajten eller nyhetsbrevet som besöks. Vid öppnande och länkklick i nyhetsbrev och sajter, därmed kan du bli kontaktad av BAG Publishing AB. Läs mer nedan under stycket Cookies.

Våra sajter och nyhetsbrev innehåller länkar till andra webbplatser. BAG Publishing AB ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana sajter.

Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi skall kunna utföra beställd tjänst.

 

Cookies

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten. Läs mer hos PTS.

BAG Publishing AB använder cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och antalet besökare för våra interna statistiksystem, åt vår leverantör av ett externt sådant samt åt våra annonsörer.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på cfoworld.se kan begränsas.

 

Personuppgifter

BAG Publishing AB:s kund- och medlemsregister är konfidentiella. Din kundinformation såsom kontaktuppgifter och medlemsuppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från företag inom BAG Publishing AB eller tredje part godkänd av BAG Publishing AB.

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt eller digitalt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid till exempel uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan komma
att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av BAG Publishing AB, till exempel i samband med tryck och distribution. Med modern informationsteknik menas idag kontaktvägar som e-post, sms, mms, med mera. Dina personuppgifter skyddas mot förstöring, ändring och spridning, detta gäller såväl BAG Publishing AB som våra godkända partners. De behandlas under trygga former och med tekniskt stöd som medför en mycket hög säkerhet vid förvaring och överföring. Uppgifterna skyddas mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. Som kund/medlem/användare kan du begära kostnadsfri information om personuppgifterna och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran till: PUL-Ansvarig, BAG Publishing AB, Enhagsslingan 23, 187 40 Täby. Genom att acceptera reglerna samtycker kunden/medlemmen/användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivs i detta policydokument. BAG Publishing AB lagrar dina uppgifter i upp till tre år.

 

Anmälda medlemsuppgifter

Uppgifterna är nödvändiga för att du ska kunna använda våra webbsajter, appar, nyhetsbrev med mera och dess funktioner på återkommande basis samt erhålla tjänster och erbjudanden från BAG Publishing AB eller av tredje part godkänd av BAG Publishing AB.
Du får inte lämna ut ditt användarnamn och lösenord till person som ej har rätt att göra beställning för din räkning. Du ska i övrigt iaktta största omsorg så att dina medlemsuppgifter ej röjs för obehöriga eftersom du är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från ditt medlemskonto. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.
Vissa tjänster sker i samarbete med externa leverantörer och kan i dessa fall innebära att dina uppgifter för BAG Publishing AB:s medlemskonto ej kan användas. Då gäller samarbetspartnerns medlemsrutiner.
Om du glömt ditt lösenord kan du återställa det med hjälp av en funktion som finns i anslutning till inloggningsfälten.

 

Borttagande av medlemsuppgifter

Skicka ett e-postmeddelande till mats@bagpublishing.se om du vill att dina personuppgifter skall tas bort. På vissa av våra digitala tjänster finns det även möjlighet att ändra eller radera medlemsuppgifter på sidan för dina personliga inställningar. Se respektive tjänst för mer information. Du kan också få uppgift om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss på ovanstående adress.

 

Ansvar

BAG Publishing AB arbetar enligt gällande etiska regler (publiceringsregler, yrkesregler, regler för redaktionell reklam) för press, radio och tv. Vi strävar efter att hålla informationen på vår webbplats så korrekt och uppdaterad som möjligt. Men vi kan inte ta något ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av att någon vidtar åtgärder med ledning av information på vår webbplats. Därför sker användningen av länkar på egen risk. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar. Om du skulle hitta en icke-fungerande länk är vi tacksamma om Du meddelar oss på e-postadress mats@bagpublsining.se.

BAG Publishing AB frånsäger sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll.

 

Ansvarig utgivare

Information om ansvariga utgivare för BAG Publishing AB:s olika varumärken finns på respektive varumärkes sajt.
Utgivarskap för publiceringar på internet regleras av grundlagen för yttrandefrihet och ansvarig utgivare registreras hos Patent- och registreringsverket.

För att få tillstånd att använda material som publicerats på cfoworld.se vänder du dig till respektive tidningens publisher.