Coronaviruset och GDPR

Att informera internt och externt om hur företaget hantera coronaviruset är viktigt, men det gäller att ha koll på hur personuppgifterna får hanteras.

Det är viktigt för alla företag att ge anställda, kunder och leverantörer aktuell och korrekt information om hur coronaviruset drabbar verksamheten. Ett problem här kan vara att veta vilken information som omfattas av personuppgiftslagen, GDPR.

För den som vill ha en snabb genomgång över det viktigaste att tänka på så har kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén lagt ut följande lista:

  • Enligt GDPR gäller principen om uppgiftsminimering, det vill säga man får bara behandla personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet och inte lagra uppgifter längre än nödvändigt.
  • Personuppgifter om var anställda har rest, att de träffat någon som är smittad, att någon är i ”karantän” (att den anställde inte vistas på arbetsplatsen av försiktighetsskäl) med mera är vanliga personuppgifter. Personuppgifter om att en anställd är smittad eller uppgifter om att någon är satt i karantän enligt smittskyddslagen är däremot känsliga personuppgifter. Dessa ska behandlas med stor försiktighet.
  • En arbetsgivare får behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten. En arbetsgivare har skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen att vidta åtgärder med anledning av Coronaviruset, bland annat att göra riskanalyser och att vidta åtgärder för att begränsa riskerna.
  • En arbetsgivare får inte hur som helst sprida information om att en anställd är smittad. Arbetsgivaren bör endast i undantagsfall informera anställda om att en viss medarbetare har smittats av coronaviruset. Det bör i regel räcka att arbetsgivaren informerar om att ett fall har konstaterats på arbetsplatsen. Utomstående som till exempel kunder och leverantörer behöver inte alls få ta del av dessa uppgifter.

För den som vill ha mer information har advokatbyrån Delphi en mängd information på sin webbplats. Även Datainspektionen svarar på många frågor på sin webbplats.