Cyberattacker mot företag blir allt vanligare

Svenska storföretag utsätts dagligen för cyberattacker och industrispionage och nu vill Svenskt Näringsliv att staten hjälper till.

Cyberattacker och industrispionage är vardagsmat för många storföretag i Sverige. I en undersökning som Svenskt Näringsliv genomfört svarade nämligen hälften av de deltagande storföretagen att de angrips konstant

I undersökningen ingick fler än 14 av företagen på OMX 30, det vill säga de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Totalt omsätter företagen i undersökningen över 1 200 miljarder kronor och har 500 000 anställda runt om världen.

Över hälften av dessa företag uppgav att cyberbrottslighet är något de brottas med dagligen. Angreppen har dessutom ökat i omfattning under pandemin.

Ett företag sa följande i sitt svar. ”Frekvensen ökar. Företagets system blockerar cirka 40 000 specifika hot per månad, och registrerar cirka 18–19 miljoner angreppsförsök per månad. Sedan covid-19 började har angreppen ökat med mellan 100 och 150 procent”

– Hotet om industrispionage och pågående cyberangrepp är vardag för alla stora företag. Det handlar om illegala angrepp av olika slag som syftar till att bland annat komma åt information och företagshemligheter i syfte att skada eller för att tjäna pengar, säger Göran Grén, avdelningschef företagsjuridik på Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande.

Kräver statliga åtgärder

Storföretagen tycker också att staten inte ger det stöd som företagen behöver för att kunna bekämpa cyberbrottsligheten effektivt.

”Nu finns ingen svensk statlig beredskap avseende it-angrepp, och precis som covid-19 har visat att Sverige saknade beredskap på pandemiområdet så lär det förr eller senare visa sig negativa konsekvenser också på it-området. De flesta svenska företag har ingen att vända sig till”, säger ett av företagen i undersökningen.

Svenskt Näringsliv vill därför att staten snarast genomför följande åtgärder:

  • Ger det nationella centrumet för cybersäkerhet större resurser och klart mandat att arbeta operativt – också för skydd av svenska företag. På lite längre sikt måste någon form av funktion inrättas, med det uttryckliga syftet och tillräckliga resurserna för att i praktisk handling stötta hela det svenska civilsamhället i kampen mot cyberbrottsligheten.
  • Göra det möjligt att sekretesskyddat inhämta information från näringslivet om pågående och nya hot, samt att delge näringslivet adekvat och korrekt information även om detta innebär en ändring av de svenska sekretessbestämmelserna.
  • Stärka polisens resurser för att kunna ingripa mot cyberbrottslighet.
  • Öka antalet utbildningsplatser för it-säkerhet.