Dagens CFO – en multitasker av supermankaraktär

Mer ansvar och ökat verksamhetsfokus, men bibehållen kostnadsmedvetenhet, är huvuddragen för den nya CFO-rollen.

Flera av CFOworlds läsare menar att förväntningarna på rollen har gått för långt.

En multitasker av supermankaraktär ska leda alla interna processer för att utvinna bästa effektivitet och få fram de mest kostnadsoptimala lösningarna för att kunna möta ett ovisst kundbehov på en sargad marknad.

Prognosen ser dyster ut för den europeiska marknaden, och även den svenska börjar påverkas allt mer, med många varsel. I allt detta ser dock den svenska CFO:n positivt på sitt eget företags tillväxt men medger tuffa utmaningar i att möta föregående års marginaler, trots framskjutna investeringsplaner för de flesta.

Enligt CFOworlds marknadsundersökning i november tror endast sju procent av ekonomicheferna att 2013 blir ett bra år för svensk och europeisk konjunktur. Dessutom spår mer än hälften att återhämtningen kommer att komma senare än 2015.

Om det nu är CFO:ns nya roll att försäkra goda marginaler och planerad tillväxt återstår att se. I maj 2013 kommer vi att ägna en heldag på Grand Hôtel åt att diskutera saken. Mer information kommer om detta. Se till att du inte missar det!