Dags att anmäla verklig huvudman

Nu har Bolagsverket öppnat för anmälan av verklig huvudman, något som 800 000 företag och föreningar måste göra senast 1 februari 2018.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv och det innebär bland annat att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän. Med verklig huvudman menas ”den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem”.

Det kan till exempel handla om att någon:

  • har mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
  • har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Från och med idag går det att registrera verklig huvudman på Bolagsverkets hemsida. Senast 1 februari ska anmälan vara inne. För nystartade företag och föreningar ska registreringen vara inne inom fyra veckor.

Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. Bland de som måste anmäla verklig huvudman finns aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, handelsbolag, stiftelser, , ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän, trossamfund med flera. Hela listan och mer information hittar ni här.