Dags att tänka om angående molnet

Visserligen kommer molntjänsterna att finnas kvar, men de kommer inte att ta över en så stor del av företags IT-funktioner som många tidigare förväntat sig.

– Under 2009 stod SaaS för 3,4 procent av den totala marknaden för affärsmjukvara, upp från 2,8 procent år 2008, säger David Cearley, Gartners vice president i en kommentar till rapporten. Gartner förutspår att denna marknad kommer att växa till 8,8 miljarder dollar under 2010.

Enligt Gartner har många av de problem som funnits i annan mjukvara för företag också hängt med till molnet. Ett av dessa är ”shelfware”- tjänster i molnet som kunden betalar för men inte använder.

– Detta händer oftast i större företag, men kan förekomma i mindre rörelser också, i synnerhet de som dragit ner på sin personal, eller som har tecknat avtal om för många tjänster när de fått mängdrabatt, säger David Cearly.

Även om molntjänster inte lyckats ta så stor del av markanden som Gartner tidigare förväntat sig så har fenomenet förändrat markanden och företagens inställning till tjänsterna. Enligt dem kommer också SaaS-tjänster även i fortsättningen bli vanligare i alla olika delar av en organisation.

– SaaS förändrar IT-funktionens roll från att implementera sina egna lösningar till att utvärdera en leverantörs tjänster.

För att göra den utvärderingen på rätt sätt rekommenderar Gartner följande fyra steg:

  • Bestäm värdet

SaaS är ingen patentlösning, företag måste utvärdera och förstå konsekvenserna av att välja detta alternativ. SaaS minskar arbetet med infrastruktur och drift, och sänker den totala kostanden, men verktyg för att integrera tjänsterna med mjukvara från en tredje part är begränsade och SaaS-tjänster kan inte räknas som tillgångar i bokföringen.

  • Utveckla styret

Nästa steg är att utveckla en policy och ett styrdokument för SaaS. Detta dokument bör skapas gemensamt av affärsansvariga och IT.

  • Utvärdera leverantörer

Företag måste utvärdera om leverantören kan tillgodose deras specifika behov, både i affärsmässiga och tekniska frågor.

  • Skapa en integrationsplan

Detta steg är en kontinuerlig process som består i att utveckla en plan för hur SaaS-tjänster ska integreras med lokala IT-lösnigar och andra SaaS-tjänster som företaget använder.