Dålig utdelning på utbildning i Sverige

Sverige hamnar i botten när OECD listar hur mycket det lönar sig att utbilda sig i medlemsländerna.

Att skaffa en högre utbildning i Sverige lönar sig sämre än i andra OECD-länder. Det visar en undersökning från OECD där Sverige har den lägsta utbildningspremien av de 38 länder som jämförts.

Snittet på utbildningspremien (löneskillnaden mot de som börjar arbeta direkt efter gymnasiet) för de som skaffar sig en högskoleutbildning ligger på 56 procent inom OECD. I Sverige ligger den siffran på runt 20 procent, vilket placerar oss på sistaplats före Estland, Norge och Danmark. Det land där det lönar sig bäst med högre utbildning är Brasilien där utbildningspremien ligger på 250 procent.

Inom fackförbundet Saco är man missnöjd med situationen.

– Fyra av tio högskoleutbildningar är i dag rena förlustaffärer. Det slår mot individen och det slår mot Sveriges framtid som kunskapsnation. Varje år påbörjar tusentals nya studenter sina studier. En stor del av dem kommer aldrig att kunna räkna hem sin investering. Det är tragiskt, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

För att förbättra situationen för dessa akademikergrupper vill Saco att:

  • Det blir lättare att göra lönekarriär, framför allt i offentlig sektor. Det är inte rimligt att det i vissa yrken bara skiljer några tusenlappar mellan ingångslön och slutlön.
  • Sverige får ett skattesystem som premierar utbildning och ansvarstagande. Vägen dit går genom en övergripande skattereform.
  • Kvaliteten på högskolan stärks. Sveriges studenter behöver fler undervisningstimmar och fler disputerade lärare. Ensidiga satsningar på fler platser gynnar varken samhället eller studenterna.