Dåligt med kompetensutveckling för tjänstemän

Närmare 40 procent av tjänstemännen har inte fått någon kompetensutveckling det senaste året visar en undersökning som Unionen gjort.

När Unionen frågade 2 053 tjänstemän i privat sektor om de fått någon kompetensutveckling på sistone blev svaret rätt nedslående. Fyra av tio sa nämligen att de inte kompetensutvecklats alls det senaste året.

Det här är ett stort problem enligt Unionen i och med att kraven på tjänstemännen förändras snabbt.

– Det här är ett bekymmer eftersom digitaliseringen bidragit till att alla tjänstemän idag måste hänga med i utvecklingen och ständigt kompetensutvecklas. Gör man inte det halkar man efter på arbetsmarknaden, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Ett symptom är att många företag nu har svårt att hitta personal för dagens arbetsuppgifter.

– Vi ser en utveckling där allt fler företag har svårt att hitta rätt kompetens vilket i sin tur leder till att bolag har svårt att växa och därmed riskerar tillväxten att hämmas. Det gynnar varken företagen eller Sverige, säger Martin Linder.

Ett sätt att förbättra situationen är att låta medarbetarna gå distanskurser och fristående kurser på högskolan parallellt med jobbet. Men här går utvecklingen åt fel håll.

– Tvärtemot det behov vi ser blir sådana utbildningar färre och färre, det är en oroande utveckling, säger Martin Linder.

De viktigaste punkterna i undersökningen är:

  • 4 av 10 tjänstemän har inte genomfört någon kompetensutveckling alls de senaste tolv månaderna.
  • Av de tjänstemän som genomförde Kompetensbarometern hade 4 av 10 ingen plan för kompetensutvecklingen.
  • Av dessa genomförde 40 procent planen helt. 57 procent genomförde delar av planen.
  • Endast 1 av 4 av tjänstemännen i privat sektor har under det senaste året genomfört kompetensutveckling som haft tydliga individuella mål.
  • 8 av 10 initiativ till kompetensutveckling togs av tjänstemannen på egen hand, eller av tjänstemannen och närmaste chefen tillsammans.
  • Enligt Unionens klubbar har ett av tio företag tackat nej till order på grund av kompetensbrist.