Dämpad efterfrågan på arbetskraft

Sysselsättningstrenden vänder nedåt i Sverige visar en prognos från Manpower.

Företag och organisationer behöver fortfarande nyanställa, men behovet är inte lika starkt som under de senaste åren. Det visar den senaste Arbetsbarometern från Manpower.

Sysselsättningstrenden i Sverige ligger på +4 procent för det första kvartalet 2020. Det är en nedgång med fem procentenheter från föregående kvartal och tre procentenheter från motsvarande period förra året.

Prognosen tyder alltså på ett fortsatt rekryteringsbehov om än i något lägre grad. Åtta av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern har positiva jobbprognoser för det kommande kvartalet. Tjänstesektorn, byggbranschen, energisektorn, gruvnäringen, tillverkningsindustrin samt hotell- och restaurangbranschen rapporterar en ökad efterfrågan på arbetskraft.

Det som drar ner prognosen är i första hand storföretagen och offentlig sektor. Storföretagens jobbprognos ligger nu på -7 procent. Arbetsgivare inom offentlig sektor rapporterar samtidigt en negativ prognos på -3 procent.

— Storföretag och offentlig sektor är viktiga draglok för sysselsättningen i Sverige, och det är därför bekymmersamt att de förväntas inleda året med minskat behov av arbetskraft. Samtidigt ser vi en generell trend där främst mindre kommuner kämpar för att rekrytera kvalificerad arbetskraft inom välfärdssektorn. För privata företag är det framför allt IT-kompetenser som är högt eftertraktade, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group Sverige.

Rent geografiskt går de flesta regioner bra, men storstadsregionerna bromsar in. Stockholm- och Uppsalaregionen ligger på rikssnittet medan Skåne ligger på +2 procent. Västra Götaland och Hallands län å sin sida sjunker från +9 procent vid den här tiden i fjol till -9 procent i år.

— Det är oroande att trenden för storstadsregionerna pekar nedåt och vi följer noga utvecklingen. När konjunkturen saktar in drabbas de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden hårdast. Vi behöver brygga gapet mellan arbetssökande och de som behöver arbetskraft, så att vi är väl rustade inför en möjlig lågkonjunktur, säger Mikael Jansson.