Därför är USA:s presidentval viktigt för CFO:n

För några veckor sedan fick jag frågan vad jag tror kommer att bli en allt viktigare faktor för IR-chefer i framtiden. Mitt svar blev utan tvekan omvärldsbevakning och främst inom den globala politiska arenan.

Det svenska näringslivet har exempelvis en lång tradition av att mycket noggrant följa fackföreningsrörelsens löneförhandlingar och de flesta befattningshavare på noterade bolag bevakar även den inhemska politiska agendan och analyserar hur den kan skapa positiva eller negativa konsekvenser för deras verksamhet.

Men jag undrar hur många vd:ar, CFO:er och IR-chefer som även blickar utanför den svenska men även den europeiska politiska spelplanen och proaktivt utnyttjar konsekvensanalysen i sin investmentstory till sin fördel?

När världens två största ekonomier, USA och Kina, väljer nya ledare inom de närmaste dagarna handlar det inte bara om politik. Utfallet av dessa två val påverkar ditt bolags framtida affärsutsikter så väl som det globala börsklimatet och investeringsviljan.

För att hålla jämna steg med dina investerare och analytiker föreslår jag att du inför nästa års prognoser tar hänsyn till nedanstående punkter:

1. Det amerikanska presidentvalet – inhemska jobb vs frihandel
Sysselsättningen och ekonomin har stått högst upp i det amerikanska presidentvalet hos både demokrater och republikaner. Vilka politiska medel kommer Obama-administrationen använda för att skapa nya jobb? Ska dessa arbetstillfällen skapas genom minskad import, högre tullar, etc?

Oavsett vilken väg USA väljer i jobb- och budgetunderskottsfrågan kommer de politiska besluten sannolikt att påverka börsen, växelkurser och riskera att rita om spelreglerna för dina kommande affärsmöjligheter.

Ett land i kris värnar alltid i första hand om den egna marknaden och frihandelsavtal och globala finansiella perspektiv kommer oftast i andra hand. Vilka råvaror kan USA tänkas införa högre tullar på? Innebär skattelättnader att det blir billigare att flytta produktion till USA från lågkostnadsländer? Vad händer med marknaden om Obama misslyckas med att ena kongressen om finanspolitiken och det ”fiskala stupet” träder ikraft vid årsskiftet?

Oberoende bransch som du befinner dig i så kommer er lönsamhet och tillväxt direkt eller indirekt via underleverantörer och kunder att påverkas av utgången i det amerikanska presidentvalet.

2. Maktskifte i Kina – kommer tillväxtmålet att bestå?
I november presenterar Kina sina nya ledare och även sin nya femårsplan. Hur ska det kommunistiska partiet återhämta sig från höstens stora politiska skandaler och vilka politiska reformer kommer att prioriteras?

Frågan som finansmarknaden är mest intresserad av är om landet planerar att ha en fortsatt årlig tillväxt på 10 procent och med vilka ekonomiska medel man ska uppnå detta?

Andra viktiga frågor för den nya kinesiska regeringen är om det statliga ägandet i privata bolag ska minska och hur vilka konsekvenser en sådan reform får för det kinesiska näringslivet?

Vad händer om landets nya ledare beslutar sig för att höja minimilöner för att minska de enorma inkomstklyftorna? Har du råd att ha kvar tillverkning i Kina?

Den kinesiska ekonomin har i kölvattnet efter finanskrisen hållit västerländska bolag flytande, vilka konsekvenser får det om den nya femårsplanen sänker den årliga tillväxten från tio till sex procent?

Tillsammans utgör USAs och Kinas ekonomier en tredjedel av världens totala BNP. Trots allt, eller kanske tack vare, att vi lever i en allt mer globaliserad värld ökar paradoxalt de protektionistiska tendenserna. Ekonomiska kriser och presidentval förstärker naturligtvis beteendet.

Detta leder till ett ökat krav på förståelse för andra nationers inhemska utmaningar och politiska agenda. Genom att skärpa din politiska omvärldsbevakning gällande USA och Kina kan du identifiera såväl affärsmöjligheter som ekonomiska hot och risker och därmed göra mer realistiska tillväxtprognoser för 2013.


Om skribenten: Annica Strahner är senior IR-konsult på PR- och kommunikationsbyrån Springtime. Tidigare drev hon företaget Sculptor IR. Du når Annica på: annica.strahner@springtime.nu