Därför har Sverige svårt att få fram nya storföretag

Svårigheter att hitta rätt personal och brist på kapital är två problem som gör det svårt för mindre företag i Sverige att växa enligt en undersökning.

Annons

Det startas runt 60 000–70 000 nya företag i Sverige varje år, men det är sällsynt att något av dem växer upp och blir ett storföretag. Svenskt Näringsliv undrade varför det är så och resultatet av deras undersökning har nu publicerats i rapporten ”Från startup till scale-up – Villkoren för framtidens storföretag”.

Det visar sig föga förvånande att det finns flera olika orsaker till att företagen har svårt att växa ordentligt.

– Tillgång till lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret för startups inom techsektorn. Bristande lönsamhet och brist på externt ägarkapital är andra stora tillväxthinder. Också andra små och medelstora företag har svårt att rekrytera, men det är dubbelt så vanligt att startups anger det som sitt största hinder för tillväxt. Bland övriga små och medelstora företag är konkurrens från andra företag ett lika stort hinder som svårigheter att rekrytera säger Anders Bornefalk, nationalekonom på Svenskt Näringsliv, som skrivit rapporten.

När det gäller rekryteringen så är det inte Arbetsförmedlingen som startup-företagen går till för att hitta rätt personal utan de använder istället egna nätverk och sociala medier. För att få rätt kompetens vill många företag även kunna rekrytera från utlandet, men där stöter de ofta på problem. Enligt Svenskt Näringsliv gör bland annat höga skatter och boendekostnader att företagen har svårt konkurrera om personal med liknande företag i andra länder.

– För de här företagen råder det en hård internationell konkurrens om välutbildad arbetskraft. Det är dynamiska företag som i sig själva kan lyckas locka kompetens från hela världen. Men de måste få rätt förutsättningar för att kunna konkurrera om internationellt eftertraktad arbetskraft. Det måste också bli lättare att bygga upp ett eget kapital, så att fler kan starta och driva företag, samt att migrationslagstiftningen måste underlätta för effektiv arbetskraftsinvandring, säger Anders Bornefalk.

Många företag har startats inom tekniksektorn där det finns möjligheter att växa sig stor utan några enorma investeringskrav i och med att de kan utnyttja digitaliseringen för att växa väldigt snabbt. Men digitaliseringen ställer också högre krav på Sverige som företagarland menar Svensk Näringsliv.

– Det innebär att de inte är lika knutna geografiskt till en specifik plats, vilket gör att de lätt kan flytta utomlands om de ser att näringslivsklimatet är bättre där. Det gör det ännu viktigare att få fram ett företagsklimat som är tillräckligt bra för att de ska vilja stanna kvar och växa i Sverige, säger Anders Bornefalk.