Därför tog Handelsbanken priset

Handelsbankens riskrapportering, med pedagogiska illustrationer av hur marknadsrisker är uppdelade på olika beslutandenivåer, är ett av skälen till att banken vunnit utmärkelse för Bästa bolagsstyrningsrapportering, som arrangerades av PwC.

– Hela deras styrmodell är bra, avsnittet som heter ”Principerna för bolagsstyrning i Handelsbanken”, är riktigt intressant och ger en tydlig bild. Och det är det man vill veta när man läser: hur gör de, de facto?

Det säger Eva Blom, partner på PwC och ansvarig för tävlingen, om vinnaren. I juryns motivering menar man bland annat att: ”Handelsbanken har visat på en mycket hög ambition i rapporteringen av sin styrning och uppföljning av bankens verksamhet. De har gjort det på ett genuint, direkt och okomplicerat sätt som gör det möjligt för en lekman att förstå hur banken styrs och vilka väsentliga värderingar och vilken filosofi som utgör grunden för bankens verksamhet.”

I tävlingen, som i år genomfördes för sjätte gången, utvärderades bolagsstyrningsrapporter från 261 börsbolag efter fyra kriterier: fullständighet, trovärdighet, begriplighet och värdeskapande.

– Under de fem åren som Koden för bolagsstyrning har funnits kan vi ju se en tydlig trend att rapporteringen har utvecklats. Från början var det karaktäristiskt att i generella termer tala om vad bolagsstyrning var, men nu berättar man mer om vad det innebär för företaget.

– Jag tror att bolagsstyrningen har utvecklats mycket, och har den det, så blir det med viss automatik så med rapporteringen också. Jag vill lyfta fram att jag tycker mig se en stark utveckling av riskhantering inom många bolag, inte alla, men många, säger Eva Blom.

Just riskrapportering är ett område där Handelsbankens rapport utmärker sig:

Informationen om risk finns att hämta på olika ställen, man får en övergripande bild av hur de arbetar med risk och sen finns det fördjupad information på olika ställen i redovisningen. Då drunknar inte läsaren i information från början.

PwC vill genom tävlingen aktivt bidra till en bättre bolagsstyrning, en fortgående utveckling av styrelsearbetet och ett bredare samspel mellan styrelse och revisorer, enligt Eva Blom. Syftet är att lyfta fram goda exempel i tillämpningen av koden.

Utöver Handelsbanken får nio storbolag, däribland SCA, Electrolux, och Trelleborg som utgör en klass för sig med mycket god rapportering. De mindre noterade bolagen har dock inte nått upp till samma nivå.

– Från 2008 gäller koden alla bolag noterade på en reglerad markandsplats. Då utökades ju kretsen med cirka 170 bolag. Jag skulle önska att de ”nya kodbolagen” tar ett steg till och funderar på hur de organiserar sitt styrelsearbete, riskhantering och rapportering. Många har inte nått upp till en acceptabel nivå än, men det går i rätt riktning.