Datorkrångel som kostar miljarder

Det finns stora besparingar att hämta med fungerande it-lösningar. Unionens beräkningar visar att företagen skulle kunna frigöra tid som motsvarar drygt 12 miljarder kronor årligen om it-systemen fungerade som medarbetarna önskar. Bara en av tio tillfrågade anser dock att dessa fungerar som de ska.
– Dåligt förankrade it-lösningar ger företagen onödiga kostnader och skapar frustrerade medarbetare. De som ska använda systemen är de som vet bäst vad som funkar och vad som inte funkar. Därför måste personalen få möjlighet att vara delaktiga och påverka när nya it-lösningar införs, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande Unionen.
Årets undersökning visar också att fler och fler företag förlägger sin it-support utomlands. För medarbetarnas del kan outsourcingen innebära ökade problem i form av språkförbistringar, kommunikationsproblem och tekniskt relaterade svårigheter.
– Outsourcing som inte fungerar bra är en tydlig arbetsmiljöfråga. Med outsourcingen följer en förskjutning av ansvar för fungerande it – från organisation till individ. Självklart ökar pressen på den enskilde tjänstemannen när hen förväntas lösa fler datorproblem själv, säger Peter Hellberg.

Källa: Unionen