De 10 värsta stressmomenten på kontoret

Att uppleva mycket stress på arbetsplatsen påverkar anställda såväl som resten av företaget. Enligt en undersökning utförd av Vasakronan är nästan hälften av de som svarat på enkäten ganska eller mycket stressade på sin arbetsplats.

Den vanligaste orsaken för upplevd stress är att de anställda upplever arbetsbördan som för stor. Här är en komplett lista på de 10 värsta stressmomenten:

  • För tung arbetsbörda: 42%
  • Störande kollegor: 34%
  • Otillräcklig teknisk utrustning: 30%
  • För hög ljudnivå: 28%
  • Brist på platser med en lugn arbetsmiljö: 24%
  • Brist på platser att ta emot ett telefonsamtal: 21%
  • Bristande kommunikation kollegor emellan: 21%
  • Långsam/Ej fungerande internetuppkoppling: 19%
  • Tråkig kontorsinredning: 19%
  • Mobiltelefoner: 16%

Källa: Du och jobbet