De 21 bästa genvägarna i Excel

Oavsett vad man tycker om det så är Microsoft Excel en stor del av vardagen i finansvärlden. CFO Daily News har listat de 21 mest användbara kortkommandon för ett mer effektivt arbete:

CTRL — Flyttar gränsen till de markerade cellerna.

CTRL Shift # — Ändrar datumformatet till dag, månad och år.

CTRL Shift @ — Ändrar tidsformatet tim- och minutsvis.

CTRL Shift : —  Infogar den verkliga tidpunkten.

CTRL ; — Infogar det verkliga datumet.

CTRL 9 — Döljer de markerade raderna.

CTRL 0 — Döljer de markerade kolumnerna.

CTRL ` — Visar formler i kalkylbladet.

CTRL+K — Infogar hyperlänk.

CTRL+H — Öppnar ”Sök och ersätt”-rutan.

CTRL+R — Använder ”Fyll höger”-kommandot för att kopiera innehållet och formatet från cellen längst till vänster, till de högra cellerna.

CTRL+7 — Visar och döljer verktygsfältet.

ALT+F1 — Skapar ett diagram av datan i de markerade cellerna.

ALT+SHIFT+F1 — Infogar ett nytt kalkylblad.

F6 — Det här är en av de viktigaste kortkommandon att kunna, och det växlar mellan kalkylbladet, Menyfliksområdet, åtgärdsfönstret och zoomkontrollerna.

SHIFT+F6 – Det här ångrar F6-kommandot.

CTRL+F6 – Växlar till nästa kalkylbladet om flera fönster är öppna.

CTRL+SHIFT+$ – Infogar valutaformat i de markerade cellerna.

CTRL+`– Växlar mellan att visa värdet av en cell och kalylbladets formula.

CTRL+D – Fyller på neråt inom de markerade cellerna. Detta kopierar alltså innehållet från den översta cellen till de nedanför.

CTRL+R – Fyller på åt höger inom de markerade cellerna. Det här kommandot kopierar innehållet från den vänstra cellen till de till höger.