De 5 viktigaste trenderna inom inköp

Digitalisering, hållbarhet och kompetensbrist är några av de stora trenderna som Effso ser inför 2020.

Per Finnhammar, vd på inköpskonsultfirman Effso, har tagit en ordentlig titt i kristallkulan och identifierat några av de viktigaste trenderna som kommer att påverka inköpsfunktionen under året.

 1. Hållbar supply chain. Hållbarhet är egentligen inte bara en trend längre, utan en hygienfaktor. Företag som vill kunna konkurrera om den bästa arbetskraften måste ha ett attraktivt varumärke idag. Inköp har en stor påverkan på företagets hållbarhet så här har inköparna ett stort ansvar.
 2. Digitalisering. Digitalisering, automatisering och artificiell intelligens är väl något av en självklar trend för de flesta. Det finns också enorma möjligheter här, men det gäller att identifiera var nya lösningar kan göra mest nytta. När det gäller satsningar på AI/Deep Learning tycker Per Finnhammar att ni ska tänka på tre saker först:
  • Är det du vill få utfört något som människor är bra på men som till exempel är tidskrävande?
  • Är det lätt att få tag på 10 000 – 100 000 exempel där en människa har gjort det som ska utföras?
  • Är det som du vill ha utfört intellektuellt svårt för en människa, till exempel att förutspå en konjunkturnedgång?
 3. Kompetensbrist. Digitaliseringen har en bieffekt i det att inköparnas arbete blir alltmer komplext. Avancerad kategoristyrning är ett annat område som gör inköparnas arbete mer avancerat. Det ställer högre krav på inköparna. Att hitta den personal som har rätt kompetens och vidareutbilda de som inte har den blir en stor utmaning för företagen.
 4. Agilitet. För att klara de ökade kraven som ställs på inköp vad gäller system, data, analys, metodik, tvärfunktionalitet, ständigt lärande, hållbarhet med mera måste inköpsfunktionen utvecklas och bli mer agilt anpassningsbar. Men det måste göras på rätt sätt så att kompetensen från olika team ständigt delas och smittar av sig på övriga organisationen.
 5. Besparingar. Under fjolåret såg vi tecken på att konjunkturen mattades av och det ger möjligheter för inköparna. Tidpunkten från att konjunkturen börjar vika tills den bottnar ur är ett utmärkt tillfälle att hitta besparingar. Leverantörsmarknaden har då inte hunnit ställa om sin kapacitet och leverantörerna är många gånger desperata att ta affärer och undvika nedskärningar.