De 6 hetaste innovationstrenderna

Innovation kan ske var som helst i företaget, oavsett om det handlar om produktinnovation, tjänsteinnovation eller en innovativ affärsmodell, och som CFO och bollplank till företagets vd är din uppgift bland annat att främja en kultur som uppmuntrar innovation – för att se till att företag är bland de bästa i er nisch, och därigenom öka lönsamheten.

Leif Denti är forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet. Tillsammans med Martin Kreuger, journalist och tidigare chefredaktör på tidningen Chef, har han lanserat en mobilapp och sajt om innovationsledarskap. Sajten är finansierad genom ett forskningsprojekt hos innovationsmyndigheten Vinnova. Syftet är att föra ut forskarsamhällets kunskaper om innovationsledarskap brett i svenska organisationers vardag.

På sajten har Denti och Kreuger bland annat listat de sex hetaste innovationstrenderna i världen just nu, baserat på trendspaningar från den amerikanske författaren, föreläsaren och innovationskonsulten Robert B. Tucker. Här är trenderna:

1. Startup-företag slår ut jättarnas egna FoU-avdelningar. De stora idéerna föds inte längre i de stora företagen, menar Tucker. Trenden kan avläsas i att de smartaste och mest ambitiösa nyutexaminerade från universiteten söker sig till platser som har fått status som teknik-hubbar med många småföretag, exempelvis Silicon Valley, Silicon Beach i Venice, Kalifornien, Soho i New York, Tel Aviv, Dublin eller Lima i Peru. Lyckas företag inte skapa en attraktiv innovationskultur riskerar de att förlora många talanger på arbetsmarknaden.

2. Öppen innovation är den nya normen. Att dela teknologi, risker, utvecklingskostnader och vinster med andra företag, kunder och universitet har blivit vanligare. Samarbeten håller på att bli den nya standarden för innovationsarbete.

3. Innovation sker inte längre bara i FoU-enheten. Innovation kan uppstå hos vem som helst och var som helst och är därför allas ansvar. Allt fler företag inser att de måste utbilda sina medarbetare och chefer, på alla nivåer, i innovationskunskap och innovationstänkande.

4. Delningstrenden går inte att stoppa. Allt fler uppstartsföretag blir en del av den nya delningstrenden som förändrar hur människor världen över konsumerar tjänster och information på framför allt nätet.  Exempel på företag som anammat delningstrenden är AirBnb, Uber och Youtube.

5. CINO eller Chief Innovation Officer är den nya C-titeln. Att ha en innovationschef blir allt vanligare. CINO:ns uppgift kan vara bland annat att anpassa företagets innovationsstrategi och innovationskultur. Med en innovationschef kan organisationer skapa tillväxt genom innovation på ett mer systematiskt sätt.

6. Crowdsourcing revolutionerar produktutvecklingen. Fler och fler företag tar hjälp av sina kunders kunskaper, kreativitet och idéer i produktuvecklingen