De flesta företag missar sina sparmål

Nordiska företag sätter höga besparingsmål, men bara knappt tio procent av företagen når sina mål visar en undersökning.

92 procent av de nordiska företagen missar sina uppsatta besparingsmål. Det är den något deprimerande slutsatsen vi kan dra från Deloittes rapport Cost Survey.

En anledning till detta skulle kunna vara att företagen sätter för höga mål. De nordiska företagen sätter i regel högre mål än företag i resten av världen. Nu har företagen i resten av världen också svårt att nå sina mål, men där är siffran åtminstone nere på 80 procent.

Men det kan också bero på att de nordiska företagen är sämre på att verkställa sina sparplaner.

— Företagens besparingsmål är ofta relevanta och rimliga men hindren blir för stora i den egna organisationen när åtgärderna ska verkställas. Själva genomförandet är alltså den största utmaningen, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte.

Nu verkar företagen också inse detta. Rapporten visar att de nordiska företagen nu börjar investera i nya tekniska lösningar som ska hjälpa dem att omvandla målen till verkliga resultat.

— Det här tycks flera ledande företag förstå. Vi ser tecken på att företag i Norden ganska snabbt skulle kunna ta ledningen när det gäller att införa banbrytande nya digitala lösningar, säger Jonas Malmlund.

Den som vill veta mer om det här kan anmäla sig till ett webbinar om rapporten som Deloitte håller 14 november.