De gjorde karriärresan från CFO till vd

– Den man troligen inte letar efter till vd-posten är CFO:n som älskar att analysera siffror. Man söker efter någon som vill vara synlig och som vill leda.

Det säger Maria Eriksson, vd och chefsrekryterare på Poolia Executive, om vilken typ av CFO som har potential att bli vd. Enligt henne är många av de som värvas till vd-posten marknads- och affärsinriktade personer med bakgrund som affärsområdeschefer, men även som CFO:er.

– Om vi generaliserar är en CFO den som skapar stabilitet. Jag skulle säga att den sortens vd kommer in under konsolideringsfasen, snarare än under den extrema entreprenörsfasen. Man hittar nyckeltalen, man får verksamheten att rulla mer automatiskt: Gör vi på rätt sätt? Driver vi vår verksamhet rätt? Vi kanske ska göra fler förvärv? När styrelsen vill börja se lönsamhet kan de värva en CFO som vd.

Två som vet hur resan från CFO till vd ser ut är Jan Bengtsson, Almi invest och Lena Boberg, Ica fastigheter. Jan Bengtsson berättar om hur han blev värvad från sin post som investment manager och CFO för riskkapitalbolaget Brainheart Venture Capital.


Jan Bengtsson, vd Almi invest och Lena Boberg, vd Ica fastigheter, om att klättra i karriären. Foto: Martin Stenmark.

– Jag har varit ekonomichef på Ving, varit vd för it-bolag, sedermera CFO för Brainheart. Jag tyckte att det här passade mig bra, med min breda erfarenhet. Jag har startat och rest fonder, jobbat med M&A i 20 år, jag vet hur man gör en exit, både i IPO och rena försäljningar. Min bakgrund talade för det, säger Jan Bengtsson, som började sitt nuvarande vd-jobb år 2008.

– Sen när jag blev tillfrågad blev jag givetvis smickrad och gjorde bedömningen att jag skulle klara av det.

Jan Bengtsson berättar att han var lockad av att arbeta vidare med riskkapital, men också av uppdraget från statligt ägda Almi att skapa tillväxt i glesbygden, att arbetet bestod av mer än att generera vinst.

Eftersom han stannat kvar inom riskkapitalbranschen är likheterna flera mellan hans nuvarande jobb och hans senaste CFO-uppdrag. Själv beskriver Jan Bengtsson det som att byggstenarna, transaktioner, investeringar, processer, att ta in due dilligence och se över avtal, är desamma.

– Nu är jag mer av en ledare och ledaregenskaper är viktigare: Jag ska rekrytera rätt personal och få de sju fonderna att arbeta som en. Rekrytera personal kan alla göra, men att rekrytera rätt personal kräver mer.

Jan Bengtsson tror att fler företag kommer att vilja värva CFO:er till vd-poster i framtiden:

– Oavsett vilken verksamhet bolaget bedriver är det, när man följer upp, i slutändan siffror man tittar på. Därför är CFO-delen väsentlig.

– Fler har förstått vikten av rätt siffror och prognoser. I ett börsnoterat bolag som jobbar internationellt och mot finansiärer, är det en fördel att ha en vd som kan hålla i den dialogen.
Har man ett bolag riktat mot finansiella marknaden så tror jag att en ekonom inte är helt fel.

Vilket tips skulle du ge en CFO som vill gå vidare till vd?

– Man måste fundera på frågan ”Hur ska vi bli ett lag?”. Ledaregenskaperna är A och O. Man får erkänna vilka delar man inte är bra på, för sig själv och för sin organisation, så att man kan säga: Det här måste du hjälpa mig med, det här får du hålla i.

– Och sen behöver man fundera över information och kommunikation, hur får vi ut vårt varumärke? Vad ska vi stå för? Som Volvo, det är inte bara bilar, Volvo står för trygghet, en säker bil. Det här är ju ny materia för en ekonom.

För Jan Bengtsson låg mycket av utmaningen med vd-rollen, till en början i att inte längre ha en överordnad att vända sig till.

– Jag hade ingen att bolla med, jag satt och diskuterade det första presentationsmaterialet med min flickvän.

Lena Boberg, som efter tre år som CFO för Ica fastigheter tog över vd-posten för företaget vid årsskiftet, har mött liknande utmaningar.

– Som vd tar du de yttersta besluten. Man tar ju beslut som CFO också, men man är inte ytterst ansvarig. Som vd frontar man företaget utåt på ett helt annat sätt, säger hon.

Hon menar att bakgrunden som ekonom påverkar hennes syn på risker och möjligheter för affären. Nya jobbet innebär en omställning, även om ekonomperspektivet fortfarande gör nytta, i och med att hon redan i sin CFO-roll haft inblick i verksamhetens alla delar och arbetat med strategin för att driva affärerna.

– En likhet mellan rollerna är att man som CFO är insatt i strategier och mål. Och man är ju van att ta beslut tillsammans med vd. Som jag ser CFO-rollen så är man en naturlig partner till vd.

Lena Boberg tackade ja till vd-jobbet under hösten 2010, men att ta erbjudandet var inte självklart.

– Jag hade inga förväntningar, jag hade inte funderat på det. När jag blev tillfrågad fick jag en sån glädjekänsla i magen, ofta ser man ju vad andra gör och inte sig själv. Det var jätteroligt att bli tillfrågad. Sen när jag sansat mig lite tänkte jag: Nej det här kommer jag inte att klara. Det tog ganska lång tid innan jag bestämde mig.

Lena Boberg instämmer med Jan Bengtsson i att det är en stor omställning att inte längre rapportera till vd. Något som gjort övergången lättare är att hon får stöd i sin nya roll av sin företrädare på posten, Bo Liffner, som nu gått i pension och av Ica AB:s vd Kenneth Bengtsson.

– Min föregångare sa till mig: ”när jag blev vd, då representerade jag inte företaget på samma sätt som jag gör idag, alla är barn i början”. Man behöver inte tro att man ska kunna allt från början, det är bättre att vara ödmjuk med det man inte kan.

– Jag har ju förmånen att vara dotterbolags-vd. Jag har stort stöd i vår koncern-vd, jag kan ringa honom när som helst och vi har återkommande möten. Sen har jag en mentor i föregående vd. Nu ska jag försöka skapa mig ett nätverk, det tror jag är jätteviktigt, att skapa nätverk med personer i liknande roller och dra nytta av varandras erfarenheter.

Vilket tips har du till andra CFO:er som vill gå samma väg?

– Lyft blicken och jobba med strategier och mål. Kom med förslag utifrån ditt eget kompetensområde, men också organisatoriskt. Försök bredda ditt kompetensområde och våga ifrågasätta.

– Just att ha ett tätt samarbete med vd är viktigt, ställ krav på att ses som en naturlig partner! Visa att du bidrar, att du tänker affärsmässigt och proaktivt. Sen är det viktigt att jobba med strategier och affärsplaner, inte bara se till den finansiella delen.

Vad tror du blir din största utmaning som vd?

– Det är att släppa CFO-rollen och ge min efterträdare en chans att komma in, det är ju enkelt att vara kvar i det man kan bäst. Det är absolut min största utmaning att vara mindre operativ.