Delningsekonomin skapar nya villkor

Det har länge setts som åtråvärt att köpa och äga produkter och tjänster, men delningsekonomi växer nu snabbt i samband med att fler väljer nu att hyra och dela. Enligt PricewaterhouseCoopers kommer delningsekonomin vara värd nästan tre biljoner kronor år 2025.

MITSloan skriver att en anledning till att delningsekonomin växt så mycket kan vara vår ökade användning av Internet och sociala medier, eftersom att detta gör att vi lättare kan ta kontakt med andra personer med liknande behov.

Den växande delningsekonomin kommer med stor sannolikhet att ha en stark effekt på många företag, då färre produkter säljs. MITSloan föreslår därför att man inom organisationen gör bäst i att uppmärksamma det nya systemet, och anpassa sina produkter och tjänster.

Källa: MITSloan