Deloitte letar efter Sveriges bäst ledda företag

En kombination av kvalitetsutmärkelse och utvecklingsprocess ska sätta fokus på välskötta medelstora svenska företag.

Sveriges medelstora företag får sällan samma uppmärksamhet som de stora jättarna, men det vill Deloitte ändra på lite med hjälp av ett nytt pris. Best Managed Companies, BMC, är en kvalitetsutmärkelse som ska delas ut för att visa hur viktigt det är för Sverige att det finns många välmående medelstora företag.

– Vi vill med BMC uppmärksamma svenska välskötta privatägda företag. Ofta lever de ett liv lite i skymundan bakom de större ikoniska bolagen. Men de är en otroligt viktig del av svenskt näringsliv och många av dem är på en tillväxtresa, inte minst internationellt. Swedens Best Managed Companies är både en utvecklingsprocess och en kvalitetsutmärkelse för dessa företag, säger Therese Kjellberg, partner på Deloitte och ansvarig för BMC i Sverige.

Förutom en utmärkelse är BMC alltså även en utvecklingsprocess för de företag som blir uttagna. Deloitte kommer inte bara att bedöma företaget utan även att analysera det och ge råd om vad som kan förbättras och hur det kan göras.

Deloitte inbjuder nu företag att anmäla sig till BMC för att sedan utvärderas med hänsyn till kriterier som strategisk inriktning, operationell kapacitet, företagskultur och ekonomisk utveckling. För att komma i fråga måste företagen uppfylla vissa krav. Det handlar bland annat om att företaget måste vara onoterat, ha en årsomsättning på över 250 miljoner kronor och ha mer än 50 anställda.

Till att börja med är det ett 30-tal företag som kommer att antas till BMC och den som är intresserad av att vara med behöver anmäla sig snart.

– Ansökningsperioden för i år går ut den 15 oktober. Efter det sker en analysprocess där medverkande företag granskas, innan en oberoende jury tar vid. Själva utmärkelsen Swedens Best Managed Companies presenteras i mars nästa år till ett fåtal företag som helhetsmässigt motsvarat kvalitetskraven, säger Therese Kjellberg.

Deloitte ligger som sagt bakom BMC, men i Sverige samarbetar de också med Nasdaq.

– En av Nasdaqs främsta uppgifter är att erbjuda en plattform där växande företag kan resa kapital för sin fortsatta tillväxt. Vi för en löpande dialog med onoterade företag för att skapa oss en förståelse för hur vi kan vara en tillväxtpartner för dem. Vårt samarbete med Deloittes Best Managed Companies är en del av detta arbete, säger Adam Kostyál, europeisk noteringschef på Nasdaq.