Den digitala ekonomin och skatterna

Digitaliseringen har gjort världen till en digital marknadsplats där varor och tjänster köps och säljs via globala plattformar. Det leder till nya frågor när det gäller var beskattningen ska ske och hur det ska gå till.
 
PWC går i ett blogginlägg igenom hur dessa frågor diskuterades på skattekongressen International Fiscal Association nyligen. Här utkristalliserades ett antal utmaningar som världens regeringar på något sätt måste kunna hantera.
 
Ett exempel på det är crowdfunding via exempelvis Kickstarter och Gofundme. Här finansieras olika produkter och tjänster av människor runt om i världen och plattformen tar ett arvode för att förmedla kontakt mellan säljare och köpare. Frågan blir då hur man gör med momsen i det fallet?
 
Det finns ingen internationell praxis för hur man ska hantera dessa frågor, vilket gör att en del länder nu agerar på egen hand. Indien har exempelvis infört en omsättningsskatt på 6 procent på business-to-businesstjänster inom marknadsföring för bolag utan skatterättsligt hemvist i Indien.
 
Osäkerheten hur dessa skattefrågor ska hanteras är stor, men på PWC menar man att fler kan följa Indiens linje.
 
”Sannolikt går utvecklingen mot ett ökat inslag av omsättningsskatter. Indiens exempel kan komma att följas av fler länder. Detta kan då leda till ökad dubbelbeskattning av inkomster då omsättningsskatter och andra ”avgifter” inte självklart är avräkningsbara mot inkomstskatt i ett annat land.”