”Det är viktigt att ha en stark CFO”

Agda Lön, Mamut, Sirius IT, Opic, Passeli, Netvisor, SPCS. Listan kan göras lång. Sedan starten har affärssystemleverantören och norska flaggskeppet Visma gjort över 80 förvärv, och köprundan lär inte vara slut än.

Under andra kvartalet 2012 uppgick Visma-koncernens omsättning till knappt 1,5 miljarder norska kronor. Inom Saas ökade omsättningen med 26 procent. Det spåret tänker Visma fortsätta på. I mitten av september lanserades Visma.net, ett molnbaserat affärssystem anpassat för användare i segmentet 25 anställda och uppåt.

– Många av de förvärv vi gjort är av bolag som jobbar med just webbaserad mjukvara. Det är något vi investerar mycket i just nu, och har gjort de senaste åren. De flesta webbaserade system idag är anpassade för pc och riktar sig till mindre företag. Visma.net är plattformsoberoende och täcker marknaden för bolag med upp till flera tusen anställda, säger Vismas koncernchef Øystein Moan.

Organisk tillväxt i fokus

När Visma för drygt tio år sedan tågade in på den svenska marknaden gjorde bolaget sig känt som en applikationsleverantör. Men i Norge hade koncernen under flera års tid, parallellt med satsningen på applikationer, även skapat sig ett namn som leverantör av ekonomitjänster. Den positionen intog man snart även i Sverige.

Utmärkande för Visma i dag, menar Jonas Andersson, partner på analysföretaget HerbertNathan & co, är just den kombinerade satsningen på både tjänster inom ekonomi och på utveckling och förvärv av applikationer.

– Tittar man på Visma idag har de åtminstone fem till sex olika ekonomi- och affärssystem. De har även lyckats ta en betydande andel av marknaden för redovisning, vilket få svenska aktörer lyckats med, säger han.

Men det handlar inte bara om att köpslå – även efterspelet har betydelse. Nya bolag måste inkorporeras. För Vismas del innebär det att sammansmälta vissa delar men samtidigt ta vara på bolagens befintliga kultur.

– Ekonomistyrning, redovisning, cash management, it och backoffice integreras, men de nytillkomna bolagen behåller sin ledning. För att ta vara på entreprenörandan, säger Øystein Moan.

Den närmaste tiden kommer störst fokus att ligga på organisk tillväxt. Men fortsatta förvärv inte är en omöjlighet.

– Vi har nu uppnått en sådan storlek att vi prioriterar organisk tillväxt något högre än förvärv. Visma omsätter närmare sju miljarder svenska kronor totalt. Men kommer vi över ett högkvalitativt bolag kommer vi naturligtvis att värdera det också, berättar han.

Øystein Moan medger att förvärv ofrånkomligt innebär en risk. Den risken motar man bland annat genom att förvärva bolag med god lönsamhet och ”hög kvalitet” – ett bra produkterbjudande och nöjda kunder. Han tror att nyckeln till lyckade affärer är att förvärva bolag med samma typ av företagskultur och som tillämpar liknande strategi som det egna bolaget.

– Det är inte så svårt för ERP-bolag att köpa ett AHP-bolag, jämfört med att köpa ett företag i en helt annan bransch. Sedan gäller det förstås att göra en ordentlig finansiell kontroll och ha en stark CFO. Vi har en CFO och en controller som alltid är engagerade i analysen inför varje nyförvärv. Och vi rapporterar som om vi var ett fullt börsnoterat bolag.

Fragmenterad konkurrens
I takt med att de stora leverantörerna köper till sig nya kunder och marknadsandelar förändras marknaden. Medelstora aktörer äts upp av större och kvar är ett antal uppstickare samt mindre, nischade bolag. Men Jonas Andersson på HerbertNathan & co, tror inte att marknaden behöver befara ett envälde. Konkurrensen finns där, men den är fragmenterad och mer renodlad inom respektive affärsområde.

– Dels har du de mindre bolagen inriktade på administrativa tjänster samt redovisningsbyråerna, dels har du Poolia, Manpower och liknande företag inom bemanningsbranschen. På applikationssidan utgör konkurrensen en annan typ av företag.

Visma kan uppfattas som aggressiva i sin uppköpsstrategi. Men Jonas påpekar att de också kan betraktas som engagerade och drivkraftiga.

– De tror på sin modell och har lyckats hantera sin applikationsportfölj, något många andra inte lyckats med.

Vad framtiden anbelangar handlar det för Vismas del inte om vilken förgrening – applikationer eller tjänster – som kommer att ge störst framgång.

Enligt Jonas Andersson är båda lika viktiga. Snarare är det en fråga om huruvida man bör vidga vyerna ytterligare och satsa på mer rådgivande affärsutveckling.

– Det Visma inte har i dag är det område som managementkonsultfirmorna är inriktade på, det vill säga ekonomistyrningsprocesser, utveckling av affärsmodeller och så vidare. Den typen av verksamhet kräver dock en helt annan typ av kompetens. Frågan är därför om Visma överhuvudtaget bör gå den vägen.