”Det behövs fler specialister idag”

Dagens CFO lever i en komplex värld och har ofta många frågor på sitt bord. Det försöker revisions- och konsultföretaget PwC att ta hänsyn till i sin rådgivning.

– Vi försöker att möta upp CFO:ns behov och hänga med i den snabba förändringstakt som råder. Det gör vi bland annat genom att vi idag kan leverera flera olika kompetenser till våra kunder inom många områden, säger Catarina Ericsson, vice vd på PwC.

Hon tror att det bland annat är därför som PwC för andra året i rad valts av CFOworlds läsare till Årets revisionsbyrå.

– Vi satsar till exempel mycket på kompetensutveckling av våra medarbetare och vi investerar även i våra anställda på många andra sätt. Vi deltar också i många olika branschevent, medverkar under Almedalsveckan och mycket mer.

Ett område som PwC ser ett ökat kompetensbehov inom hos många företag är riskhantering. Men även andra områden som skatt och redovisning, samt effektivisering och utveckling av administrativa processer, växer och efterfrågas av många företag.

– Generellt kan man säga att det behövs en större tillgång på specialister i dag än tidigare, just därför att allting blir mer komplext. Det ser vi även i lite mindre företag.

PwC har idag kontor i 158 länder världen över. Det globala perspektivet och det faktum att PwC Sverige ingår i ett större, internationellt nätverk tror hon också spelar en viktig roll i rådgivningen, då vissa regelverksförändringar inte bara påverkar specifika branscher lokalt utan även globalt.

En av de största utmaningarna för PwC i framtiden kommer att vara att fortsätta att göra rätt sorts rekryteringar, med medarbetare som kan hjälpa byrån att behålla sin marknadsposition.

– Sedan är vi ju fortfarande inne i en lågkonjunktur och det är förstås en utmaning i sig.

År 2012 sammanfattar Catarina Ericsson som ett ganska tufft år, med hänsyn till konjunkturläget och den ekonomiska situationen på marknaden överlag.

– För oss, liksom för många andra företag just nu, gäller det att hålla en effektivitet i det vi gör och hålla ner kostnaderna. Men vi strävar efter att fortsätta leverera en hög kvalitet i det vi gör. Det känns jättekul med den här utmärkelsen och vi vill vara nummer ett även i framtiden, säger hon.

Årets revisionsbyrå 2013 (fem-i-topp)

1. PWC (1)
*

2. kpmg (3)

3. ernst&young (2)

4. deloitte (4)

5. bdo (5)

*Inom parantes fjolårets placering.