Det går segt för ”robotiseringen”

Robotstyrd processautomation, RPA, är en teknik för att automatisera repetitiva och regelbaserade uppgifter och låter väl därmed som något som de flesta företag skulle vara intresserade av. Många trodde också att RPA skulle få något av ett genombrott i år, men så blev det inte alls visar en undersökning från Deloitte.

– Många bedömare förväntade sig en kraftig ökning av robotstyrd processautomation (RPA) inom näringslivet. Anledningen sades vara att kostnaderna skulle minskas. Men det är svårt i praktiken. Däremot visar vår genomgång att ökad produktivitet är det viktigaste skälet. Andra fördelar är faktiskt att medarbetarna blir mer nöjda, säger Mårten Sellgren, partner på Deloitte.

I och för sig verkar intresset för att se vad RPA kan göra för företaget växa. I fjol hade 51 procent av de tillfrågade företagen inte påbörjat någon RPA-implementation. I år är den siffran nere på 37 procent.

Det är bara det att de flesta inte har kommit längre än till pilotprojekt eller väldigt små implementationer. Ser vi på de som implementerat RPA i stor skala så har den andelen bara ökat från tre procent av de tillfrågade i fjol till fyra procent i år.

Problemet ligger i att företagen går in i RPA-projekten från ”fel håll”.

– Stötestenen som hindrat en tillväxt tycks vara att företagen har köpt in mjukvara och först därefter försökt hitta aktiviteter som kan automatiseras. Men man borde göra precis tvärtom. Nya teknologier måste gå hand i hand med nya sätt att tänka kring sin organisation och sin affär, säger Mårten Sellgren.

RPA används ofta för enklare uppgifter som exempelvis att scanna in dokument som fakturor eller som chatt-verktyg. En oro var att det skulle göra att många som gjorde de sysslorna manuellt idag skulle förlora sina jobb, men det har heller inte inträffat hos företagen som använder RPA.

De få företag som genomfört robotisering redovisar istället att medarbetarna behåller sina jobb och faktiskt är mer nöjda med sina arbetsuppgifter än tidigare. Hela 80 procent av dessa företag rapporterade att deras anställda nu var mer nöjda med sina arbetsuppgifter.

95 procent av företagen i undersökningen tyckte också att de hade fått den produktivitetsökning de räknat med och 94 procent sa att kostnaden för implementeringen var den förväntade.

Så nu får vi se om alla de företag som idag kör piloter och små installationer ser tillräckligt stora fördelar för att RPA ska slå igenom på allvar nästa år istället.