Det här krävs av en attraktiv arbetsgivare efter pandemin

Pandemin har gjort att människor ser på sin arbetssituation på ett nytt sätt och ett webbinar ska visa vad som krävs för att bli en attraktiv arbetsgivare nu.

Digitaliseringen av våra arbetsplatser har tagit sjumilakliv under pandemin och det har också förändrat synen på hur vi vill arbeta. Det gör i sin tur att chefer måste tänka på nya sätt för att kunna locka till sig rätt personal.

Det handlar bland annat om att kunna erbjuda distansarbete utan att därför tappa den sociala samverkan som vi vill ha mellan medarbetarna. Det gäller också att som chef kunna ge det stöd som varje medarbetare behöver. Även om man kanske bara träffar dem personligen någon gång i veckan om ens det.

Hur man som chef ska kunna hantera detta i praktiken är ämnet för ett webbinar som Meritmind arrangerar 18 juni klockan 8:00-9:00. Då ska Anna Dyhre, Senior Advisor på Coreworkers och en av Sveriges ledande experter inom Employer Branding, tala om vad som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden.

Hon kommer bland annat att ta upp:

  • Hur ska arbetsgivare förbli attraktiva och tillgodose medarbetarnas krav på arbetsplatsen efter corona?
  • Hur får man till en bra företagskultur, sociala träffar och rätt anställningsvillkor (heltid/deltid)?
  • Vilken hänsyn bör arbetsgivare ta till olika individers önskemål?
  • Hur viktigt blir självledarskapet och hur kan arbetsgivare hjälpa sina medarbetare med detta?
  • Hur lyckas du med ledarskapet på en flexibel arbetsmarknad?
  • Vad säger forskarna om distansarbete? Vilka är fördelarna respektive nackdelarna?
  • Vilka trender ser vi framåt?

Webbinaret är kostnadsfritt, men kräver anmälan, och riktar sig till chefer inom ekonomi och HR.