Det här stressar oss på jobbet

Unionen har kartlagt varför vi blir stressade på jobbet och den klart vanligaste orsaken är hög arbetsbelastning.

Sex av tio tjänstemän i privat sektor känner sig stressade av jobbet enligt fackförbundet Unionen och nu har de tagit reda på vad som gör tjänstemännen stressade. Överlägsen etta på listan är för hög arbetsbelastning.

– Av de som känner sig stressade säger två av tre att en anledning till jobbstressen är för hög arbetsbelastning, vilket gör det till den överlägset vanligaste orsaken. Arbetsgivare kan göra mycket för att minska de anställdas stress. Framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande på Unionen.

Hela listan ser ut så här (det gick att välja flera alternativ i undersökningen):

  1. För hög arbetsbelastning (66 %)
  2. Otydlighet i vilket ansvar, mandat och befogenheter man har (42 %)
  3. Otydligt ledarskap (40 %)
  4. Slimmad organisation (35 %)
  5. Jobbet tar tid på bekostnad av familj och vänner (27 %)
  6. Omorganisationer (25 %)
  7. Ständig nåbarhet (24 %)
  8. Annat (6 %)
  9. Vet ej (1 %)

Unionen undersökte också var i Sverige tjänstemännen var mest stressade och här hamnade Uppsala och Halland högst upp, men i alla län så var tjänstemännen stressade.

– I alla län upplever minst hälften av tjänstemännen i privat sektor att de är stressade. Det är hög tid för arbetsgivarna att vakna. De är skyldiga att motverka att arbetet leder till ohälsa, säger Peter Hellberg.

För de chefer som vill veta mer om hur de kan arbeta för att minska medarbetarnas stress har Unionen tagit fram en checklista och fackförbundet Vision har skapat ett test, Stresskollen, som kan användas för att se vad som skulle kunna förbättras i arbetsmiljön.