”Det har varit oerhört stimulerande”

Det senaste året har för Per Matses inneburit många nya utmaningar i arbetet med avregleringen av apoteksmarknaden. Nästa uppdrag blir som CFO på statliga Sveaskog.

– Det känns ganska naturligt att jag byter när försäljningen av de apotek vi ska sälja av har blivit klar, säger Per Matses.

Avregleringen har inneburit ett år av stora omställningar för både Per Matses och hans kollegor.

– Ur ett yrkesperspektiv har det varit oerhört stimulerande att ha fått vara med om en så omfattande process, när en så stor del av verksamheten ska säljas.

För hans del har arbetet inneburit delaktighet i fler delar av omregleringsprocessen: bland annat att bidra till själva försäljningen med underlag om de delar som ska säljas och arbete med att utveckla och anpassa IT-system för verksamheterna som bolagiseras

Trots att det varit en spännande tid för Per Matses har den också medfört svårigheter. Han beskriver det senaste året som arbetsamt för många av medarbetarna:

– Det är många som fått arbeta mycket hårt samtidigt som bemanningen måste minska till följd av lägre marknadsandelar. Det har givetvis varit påfrestande för många, men jag tycker att alla som jag arbetat med har hanterat detta på ett väldigt professionellt sätt.

– Det är ju så att vi gör detta utefter ett regeringsbeslut, och därmed ägarens vilja, den måste man givetvis följa.

I efterhand menar Per Matses att det hade varit bra om de som arbetat med processen redan från början fått tydlig information om villkoren för försäljningen av de apotek som knoppades av. Nu tog det ett tag innan alla var medvetna om vad som skulle ingå i affären.

– I början var det många som trodde att nya aktörer på marknaden skulle behöva utveckla helt nya system och processer. Sen i försäljningsprocessen blev det klart att de som köper apotek också får del av mycket av det som Apoteket utvecklat.

– Då gäller det att få till det ”mindsettet” hos alla som varit med att utveckla dessa system och processer. Jag brukar använda liknelsen att om du köper en bil av någon skulle det vara konstigt om du inte fick med instruktionsboken. Och samma sak gäller i detta fall: det följer med en ”instruktionsbok” med processer och handböcker.

Per Matses på sin arbetsplats, på Söder i Stockholm

Under det kommande året menar Per Matses att hans efterträdare och kollegorna som är kvar i företaget främst kommer att behöva fokusera på effektivitet och nya erbjudanden. Viktigt är också att utveckla nya informationssystem för att kunna få snabbare och mer tillförlitlig information om hur företaget klarar sig i konkurrensen.

För honom själv väntar ännu ett CFO-uppdrag, denna gång inom Sveaskog. Han fortsätter därmed att arbeta i ett statligt företag – något han är mycket stolt över – och tillägger att det inte är någon större skillnad mellan CFO-arbetet i statliga och privat ägda företag.

Hur arbetar då en bra CFO?

– Det gäller att ha bra processer, bra rutiner och bra medarbetare inom de olika områdena.

– För min del är relation och förtroende viktigt. Att utifrån olika kompetenser och roller gemensamt arbeta för att företaget växer och utvecklas.