Det här vill unga talanger se i sin chef

Tydlighet, förtroende för medarbetarna och en förmåga att ställa rimliga krav är några av de egenskaper som unga tycker utmärker en bra chef.

Att attrahera nya talanger är nödvändigt för att ett företag ska ha en framtid. En viktig del i att vara en attraktiv arbetsplats är att ha bra chefer. Men vad är det som krävs av en bra chef?

För att ta reda på vad yngre tycker utmärker bra chefer har Academic Work intervjuat unga medarbetare och sammanställt resultaten i rapporten Så blir du en attraktiv arbetsgivare.

Här finns en rad punkter som identifierar bra och dåliga chefer. När det gäller vad som utmärker bra chefer tar de yngre talangerna upp följande:

 • Tydlig, lyhörd och öppen i dialogen med medarbetarna
 • Ser individen och backar sina anställda
 • Vågar vara mänsklig, även chefen kan ha brister och göra fel
 • Ställer utmanande men rimliga krav
 • Styr inte på mikronivå utan har förtroende för sina medarbetare
 • Ger kontinuerlig feedback, såväl positiv som konstruktiv
 • Är inte bara en chef utan även en ledare

Ser vi på de dåliga egenskaperna istället hittar vi följande:

 • Involverar inte personalen i beslut
 • Bryr sig bara om siffror
 • Konflikträdd
 • Hindrande och prestigefull
 • Tänker kortsiktigt
 • Ser inte medarbetarna
 • Ger inte ansvar och mandat
 • Säkerställer inte förväntningarna åt båda hållen

Så om du vill hitta rätt arbetskraft är ett viktigt steg att se till att cheferna inom organisationen har så många som möjligt av de positiva egenskaperna och undviker de negativa.