Ljusare arbetsmarknad, men tufft för vissa grupper

Arbetslösheten bland akademiker i stort går ner, men långtidsarbetslösheten bland äldre och utrikesfödda akademiker ökar.

Antalet företag som utnyttjat möjligheten till korttidsarbete minskar drastiskt, färre blir uppsagda och fler företag planerar att nyanställa. Samtidigt blir fler äldre och utrikesfödda långtidsarbetslösa. Det är den blandade bilden av arbetsmarknaden för akademiker som facken målar upp just nu.

Unionen pekar på att 14 000 av förbundets medlemmar har korttidsanställning idag. Förra våren låg den siffran på 120 000 medlemmar. Så här har vi sett en dramatisk förbättring av arbetsmarknaden.

– Systemet är flexibelt och när företagen ser möjlighet att växla upp igen så minskar användningen. Korttidsarbete varit den enskilt mest effektiva åtgärden för att hålla företag på fötterna och därmed rädda jobb i krisen, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen i ett pressmeddelande.

Antalet förhandlingar om uppsägning har också sjunkit ordentligt. Antalet ärenden hos Unionen är nu 60 procent lägre än i mars förra året och drygt 20 procent lägre än i oktober förra året.

Fler företag vill också nyanställa. Statistik från Konjunkturinstitutet visar att de senaste tre månaderna har det varit fler företag som velat nyanställa än säga upp personal. Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen har också sjunkit kontinuerligt sedan i december.

Ökad långtidsarbetslöshet för äldre

Men ett stort problem är att allt fler blir långtidsarbetslösa. En grupp som har det svårt är äldre akademiker visar en undersökning från Saco. De över 50 år är nu den grupp av akademiker som har den högsta arbetslösheten, 5,8 procent. För 20 år sedan hade de den lägsta arbetslösheten, 2,5 procent.

Av de som är arbetslösa är många äldre också långtidsarbetslösa. Av de mellan 60–64 år som är arbetslösa har sju av tio varit utan arbete i minst sex månader förra året. Varannan har gått arbetslös i minst tolv månader.

– Arbetsmarknaden förändras snabbt under pandemin, det gäller både innehållet i jobben och vilka krav som ställs på kompetensen. Det är en anledning till att arbetslösa äldre har svårt att få ett nytt jobb. De måste snabbt ges förutsättningar till kompetenspåfyllnad och kanske karriärväxling. Men de möjligheterna finns i stort sett inte för akademiker, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande.

En annan grupp som har det tufft är utrikesfödda akademiker. Där ligger arbetslösheten drygt tio procentenheter högre än för inrikesfödda akademiker. De som har jobb har dessutom ofta uppgifter som inte motsvarar deras kompetens och utbildningsnivå.

Saco vill nu att regeringen kommer med satsningar som är mer anpassade efter dessa gruppers behov genom att:

  • Utöka möjligheterna att anvisa även akademiker till studier med anställningsstöd
  • Öka tillgängligheten till snabbspår för akademiker
  • Öka tillgången till eftergymnasial utbildning för arbetslösa akademiker
  • Utöka valideringsinsatserna.

– Regeringen tar inte situationen med akademikers långtidsarbetslöshet på tillräckligt stort allvar. Vi vill se rätt budgetsatsningar. Det räcker inte med mer pengar till det som görs idag. Arbetsmarknadspolitiken måste breddas och rätt åtgärder sättas in även för akademiker. Det finns ett unikt tillfälle att göra ett utbildningssprång för arbetslösa akademiker just nu, säger Göran Arrius.