Det ljusnar på arbetsmarknaden

Betydligt fler arbetsgivare räknar nu med att behöva anställa mer personal än tidigare under pandemin.

Den starka återhämtningen inom ekonomin börjar nu också märkas på arbetsmarknaden. I Manpower Groups senaste Arbetsmarknadsbarometer ligger nämligen sysselsättningstrenden (andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar) på elva procent. Det betyder att arbetsgivarna i Sverige räknar med att behöva mer personal under tredje kvartalet i år.

– Svenska arbetsgivare är mer optimistiska i dag än de har varit sedan pandemins början. För ett år sedan, när pandemin var ett faktum, visade prognoserna på en sysselsättning i fritt fall men vi kan nu konstatera att vi ser en gedigen upphämtning, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group.

Den positiva trenden gäller inom alla branscher. För hotell och restaurang är det första gången sedan pandemin började som anställningsbehovet ökar. Under tredje kvartalet 2020 låg sysselsättningstrenden inom branschen på -58 procent. Idag ligger siffran på plus två procent.

– Hotell- och restaurangbranschen omsätter mycket personal och är en viktig bransch för både tillfälliga jobb och ingångsjobb. Därför är det väldigt positivt att just den branschen ser en så stark återhämtning. Trots att återhämtningen är fortsatt ojämn är det ett glädjande besked att även de hårdast påverkade branscherna nu börjar se en ljusning, inte minst för unga och utrikesfödda, säger Mikael Jansson.

Internationellt sett ligger Sveriges sysselsättningstrend strax över medel. Allra starkast är sysselsättningstrenden i USA där den ligger på 25 procent. Även Taiwan har en väldigt stark trend på 24 procent. I Europa är det Grekland och Irland som ligger bäst till med 15 procent var. De sämsta utsikterna har Hong Kong där sysselsättningstrenden ligger på noll.

Manpower Group vill dock poängtera att mätningen genomfördes under pandemin (7–27 april). Det gör det svårt att dra några långtgående slutsatser om den långsiktiga trenden. I stället ska siffrorna ses som en ögonblicksbild.