Digitala betalningar kräver nya ekosystem

Den digitala ekonomin är till stor utsträckning redan här – men utvecklingen har bara börjat. Det är nog ingen större nyhet i Sverige, som ligger i frontlinjen i utvecklingen mot det kontantlösa samhället.

Alla företag som gör affärer online behöver nu på allvar förbereda sig för den nya digitala ekonomin. Den är till stor utsträckning redan här – men utvecklingen har bara börjat. Det är nog ingen större nyhet i Sverige, som ligger i frontlinjen i utvecklingen mot det kontantlösa samhället. Endast Kanada har kommit längre, enligt en rapport från Forex. Storbritannien tar tredjeplatsen – tätt följd av ett antal länder söder om Sahara som nått långt med mobila betalningar, samt några stora städer i Kina.

Enligt World Payments Report 2018 förväntas digitala betalningar öka med i genomsnitt 12,7 procent om året för att nå 726 miljarder digitala transaktioner 2021. Vår egen Global Interconnection Index förutspår att till samma år kommer digitala betalningar som hanteras av finanstjänstaktörer att öka med 38 procent bland företag och 34 procent bland serviceleverantörer. När efterfrågan på digitala betalningar globalt alltså växer så drastiskt ökar trycket på hela infrastrukturen, från digitala plånböcker till säkerhetslösningar och molnet. Vi står inför en betalningsrevolution.

Det är alltså hög tid för detaljhandeln, bankerna och de digitala handelsföretagen att möta denna utmaning, där gigantiska datamängder måste hanteras med snabbhet, precision och säkerhet.

Nya ekosystem vid den digitala frontlinjen

Digitala handelsföretag står inför en ökad efterfrågan på digitala betalningar. Artificiell Intelligens (AI) och dataanalys kommer att spela nyckelroller när det nya betalningslandskapet formas. När allt mer information samlas om konsumenternas köpmönster måste företagen kunna analysera dessa data och omvandla dem till information om hur de kan optimera sina tjänster.

Den snabbt ökande datatrafiken måste flöda och hanteras effektivt, utan fördröjningar som sänker kundupplevelsen. Digitala handelsföretag kan förbättra kundupplevelsen genom att hosta sina datacentra nära sina partners och leverantörer och därmed bygga ekosystem där många olika företag samarbetar. Företag kan på så sätt skapa alternativ till det allmänna internet och skala upp sin kapacitet inför försäljningstoppar.

14,3 miljarder dollar på en dag

Sådana, som julhandeln eller Black Friday, utgör verkliga utmaningar. När betalningssystemen fungerar ger de fantastiska intäkter, snabbt. Ett häpnadsväckande exempel är kinesiska Alibaba som på fjolårets Singles Day sålde för motsvarande 14,3 miljarder dollar, alltså på en enda dag. Att jämföra med Amazon Prime Day 2017 där medlemmar globalt handlade för en miljard dollar. Självklart kräver sådana enorma och kortvariga försäljningstoppar en mycket robust IT-struktur; plattformar där banker och detaljhandel kan koppla ihop sig med konsumenter och alla andra led i betalningskedjan för snabba och säkra betalningar.

För företag som förlitar sig på äldre standardlösningar kan sådana här fluktuationer däremot bli rena mardrömmen, med överbelastning på internet, långsamma hemsidor och annonser och eftersläpande dataanalyser. Sådana problem skrämmer bort konsumenterna, för att inte tala om intäkterna.

Kräver samarbete i realtid

Digitala betalningar kräver samarbete i realtid mellan olika mobila nätverk, finansföretag, kortföretag, detaljhandel och bedrägeriskyddstjänster. Det är en oerhört komplex process med många rörliga delar. När de ska samspela behöver företagen tänka om sina IT-system som måste klara rejält ökande trafik och fungera väl i större system där många aktörer samarbetar.