Digitalisering driver CFO-intresset för HR-frågor

En ny stor europeisk undersökning, genomförd av IDC på uppdrag av Cornerstone OnDemand, visar att  82 procent av svenska företag anser att digital transformation, det vill säga övergången till digitala affärsmodeller och anpassning till en digital värld, är ett prioriterat område för verksamheten. 83 procent anser dessutom att HR spelar en central roll i omställningen och HR-relaterade frågor, hamnar allt oftare på CFO:ns bord.

Undersökningen, ”Future Business – Unleashing your talent”,  genomfördes i 14 europeiska länder, däribland Sverige. HR-representanter och linjechefer från företag med mer än 500 anställda tillfrågades bland annat om vad de såg som största hindret för att genomföra sin digitala transformation. Medan det i övriga Europa främst är kultur som utgör det största hindret för digitalisering, är det i Sverige bristen på kompetens som återigen hamnar i topp.

När verksamhetens framgång mer än någonsin hänger på tillgången till talang och rätt kompetens, är det hög tid för CFO:n att ställa frågor kring personal, talang och kompetens:

Hur produktiv är personalen? Hur står det sig jämfört med konkurrenterna? Förbättras personalens produktivitet?

  • Är ledarskapet effektivt i sin hantering av det humana kapitalet? Hur mäts det?
  • Hur får organisationen tag på sina talanger? Utvecklar de egna, köper de eller hyr de in?
  • Hur stor procent av lediga jobbroller fylls av interna kandidater?
  • Vad är ROI på det som läggs på personalutveckling?
  • Hur stor är den totala personalkostnaden? Växer den snabbare än intäkterna?
  • Varför lämnar talanger företaget? hur stor är personalomsättningen bland de vi inte vill tappa?
  • Är personalen engagerad i verksamheten? Ökar deras engagemang?
  • Om vi går ut och säger att vi har den bästa talangen i branschen, hur vet vi det?

Tyvärr är det här frågor som inte alltid är lätta att svara på. Analysverktyg har länge varit ett eftersatt område inom HR, något som ofta lett till frustration mellan CFO och HR-ansvarig. Svenska HR-system blev tidigt datoriserade. Bra när det begav sig, men det har tyvärr lett till att många verksamheter tvingas leva med tiotals, ibland hundratals, mer eller mindre föråldrade personalsystem som inte pratar med varandra. Det är alltså ofta omöjligt att få en övergripande bild av hur verksamheten och nya områden som “workforce planning” som handlar om att planera för vilken kompetens verksamheten kommer att behöva i framtiden blir därmed omöjlig.

För att kunna hantera en snabbare förändringstakt krävs därför sammanhängande HR-system och bättre analyssystem. Med HR-system som hänger ihop blir det inte bara enklare att få en bild av den existerande kompetensen, utan det går även att förutse trender i verksamheten och både planera framåt och kunna svänga snabbare. De flesta organisationer kommer de närmaste åren att ta steget dit. Med tanke på hur viktig den digitala omställningen inom HR är för hela verksamheten bör CFO:n definitivt engagera sig i valet av lösning.

Den digitala utvecklingen inom HR gör dessutom att många av de administrativa HR-processerna kan automatiseras. HR kan därmed släppa många taktiska arbetsuppgifter och fokusera på mer strategiska frågor. Nu blir det alltså enklare för CFO och HR att arbeta betydligt närmare varandra, och låta diskussioner om rekrytering, kompetensutveckling och talang börja i de strategiska, affärsdrivande besluten.

Det är lätt att tro att Sverige alltid ligger i framkanten när det gäller digitalisering. Och det var heller inget fel på självförtroendet hos de svenska deltagarna i IDC:s undersökning. 36 procent ansåg att de låg före liknande företag när det gäller digitalisering. Men det visar sig att länder som Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien och Norge alla ligger före Sverige i sin digitala transformation.

Nya molnbaserade lösningar kan införas snabbt och ge företag som tidigare helt saknat digitala verktyg ett omedelbart försprång.

Det behöver inte betyda att den som redan har en infrastruktur för sina HR-processer måste slänga ut allt och börja på nytt. Det finns lösningar som kopplar samman redan existerande lösningar och lägger på ny funktionalitet. Men oavsett hur det ser ut, är det definitivt hög tid att sätta fart för att inte riskera att halka efter.