Digitalisering, ett vägval för CFO

I mitt dagliga arbete träffar jag ofta personer från olika företags ekonomifunktioner. En fråga som ständigt återkommer är ”Digitaliseringen pågår eller hur? Vad innebär den då för ekonomifunktionen?” Det är en fråga som kräver en liten utläggning och den skulle jag gärna vilja dela med mig av här.

Vi måste förstå att den digitala tekniken och dess påverkan på samhället redan håller på att förändra oss i grunden. Vi ser att företag investerar mer och mer i digital teknik, inte bara för att locka oss som kunder med smartare och enklare lösningar utan också för att kunna rekrytera och behålla 80-, 90-talister. Dessa personer har vuxit upp med modern teknik och företagens attraktionsförmåga bedöms efter vilka smarta lösningar som företaget erbjuder internt. Vi har med andra ord kommit till en tidpunkt där det är dags att börja jobba som vi lever, nämligen uppkopplat och smart!

Allt fler datakällor

För våra ekonomifunktioner har intåget av avancerade digitala verktyg så som analytics redan bidragit till en situation där företagens analyser inte längre utförs av ekonomifunktionen, som traditionellt haft ansvaret, utan analys sker överallt inom företaget. Att ekonomifunktionen inte längre äger detta område bidrar ofta till frustration då det är svårt att veta vilka siffror som är korrekta när alla tittar på data från olika vinklar. Vidare har företag idag tillgång till allt fler datakällor, både interna och externa, som alla producerar mängder av data. Allt från Big Data, sociala medier och IoT-produkter spottar ur sig en aldrig tidigare skådad datavolym.

Som om detta inte vore tillräckligt så har nya digitala verktyg som Robotics Process Automation (RPA), Cloud-lösningar, Advanced analytics och moderna ERP-lösningar gjort att transaktionstunga processer som order-to-cash och procure-to-pay kan köras med minimal inblandning från ekonomiresurser, och istället blir allt mer automatiserade. Personal inom ekonomifunktionen spenderar nu mer tid på att övervaka dataprogram än att mata in manuella transaktioner.

Ett vägval för CFO

Givet ovan har ekonomifunktionen och ytterst CFO:n två val framöver – att sätta sig i förarsätet och bli ett med digitaliseringen, eller riskera att ekonomifunktionen förvandlas till en supporterande specialistfunktion som lägger sin tid på till exempel skattefrågor och övervakning, medan andra delar av företaget jobbar med analys och driver verksamheten framåt.

Min erfarenhet är att de flesta CFO:er och ekonomifunktioner strävar efter det första alternativet, att ta tillbaka analysen och därmed ha en självklar del i att driva företaget framåt. För att lyckas med detta krävs dock nytänk och nyfikenhet. Ekonomifunktionen måste ligga i framkant vad gäller digitala verktyg vilket ställer krav på ekonomifunktionens personal. Det är inte längre tillräckligt med anställda som kan ekonomi på sina tio fingrar. Avancerade analysprogram kräver kunskap kring teknik och till viss mån programmering. Ekonomifunktionen behöver därför utökas med tekniskt kunniga personer som också kan ekonomi. Jag kallar dem ”purple people”. Dessa känns igen genom att de ofta är superflinka Excel-programmerare och har en annan utbildningsbakgrund, ofta civilingenjörer som kompletterat sin utbildning med ekonomi eller ekonomer som kompletterat med systemvetenskap.

Gick till handling

Ingen kan med säkerhet säga vad framtiden innehåller och huruvida ekonomifunktionen kommer att lyckas ta tillbaka sin roll som kartläsare åt företagen. Men en sak är säker – de som kommer lyckas är de som gick till handling och skapade sig en tydlig bild av hur deras ekonomifunktion ska fungera i en digitaliserad värld!

Malin Nilsson
About Malin Nilsson 1 Article
Partner, Consulting Finance, Deloitte Sweden