Digitaliseringen påverkar ekonomiyrken mest

Automatisering kommer att gå fram som en gräsbrand bland en del tjänstemannayrken de närmaste fem åren. Det räknar i alla fall Unionen med efter att ha analyserat hur ny teknik kommer att påverka tjänstemannayrkena.

– Vår analys visar att omvandlingen på arbetsmarknaden nu går mycket fortare än vad vi trodde bara i våras. Pandemin har framför allt accelererat införandet av teknik inom processautomation, säger Katarina Lundahl, chefsekonom och ansvarig för framtidsanalyser på Unionen i ett pressmeddelande.

Analysen visar hur stor del av arbetsuppgifterna inom yrkena som riskerar att blir automatiserade inom fem år. Det är rätt dyster läsning för en del som arbetar inom ekonomi. Topp-5-listan över de yrken där störst andel uppgifter riskerar att bli automatiserade ser nämligen ut så här:

  • Redovisningsekonom, 53 procent av arbetsuppgifterna
  • Löne- och personaladministratör, 49 procent av arbetsuppgifterna
  • Ekonomiassistenter, 47 procent av arbetsuppgifterna
  • Inköps- och orderassistenter, 33 procent av arbetsuppgifterna
  • Övriga handläggare, 33 procent av arbetsuppgifterna

Det här betyder att mängder med människor kan förlora sina jobb inom en snar framtid. Men det finns också hopp. Automatiseringen tar inte över alla arbetsuppgifter utan bara de mest rutinmässiga, och tråkiga, uppgifterna. Om de anställda istället kan ägna sin tid åt mer kvalificerade uppgifter kan automatiseringen bli något positivt för de allra flesta.

Nödvändigt med mer kompetensutveckling

Det som krävs för att nå dit är enligt Unionen mycket större satsningar på kompetensutveckling.

– För det första måste arbetsgivarna ta sitt ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling i mycket större utsträckning än vad de gör idag. Det behövs även ett starkare omställningssystem där det är möjligt att gå vidare i yrket eller byta karriär, även för den som är mitt i livet, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Behovet av kompetensutveckling är också en viktig anledning till att Unionen, som en del av PTK, slöt en överenskommelse med Svenskt Näringsliv om anställningstrygghet.

– Det är kanske en av de största reformerna på det här området i modern tid. Avtalet är villkorat med att staten bidrar med ett grundläggande studiestöd för vuxna. Nu är det upp till politiken att se till att förslaget blir verklighet, säger Martin Linder.