Draknästet vs regellättnader

Det politiska för med sig mycket bra för den som står och vacklar. 50 000 kronor är såklart enklare att vaska fram än 100 000 och slopad revisionsplikt för små aktiebolag innebär lägre förvaltningskostnader för bolaget samt att steget från enskild firma till aktiebolag inte blir så stort. Självklart lockar inte skattelättnader och andra regelfrämjanden den som inte är riskbenägen. Att starta eget är att välja osäkerhet, men också möjlighet till högre avkastning på insatt kapital.

Programmet Draknästet som för andra året i rad går på SVT, (hämtat från japanska Dragon’s och har även skådats på BBC), är fantastiskt. Här kan man se hur entreprenörer söker kapital till sina affärsidéer. Vissa av dem har utvecklat mycket bra produkter, genomarbetade affärsplaner och ger trovärdiga svar på drakarnas (investerarnas) frågor. Andra har inte gjort sin hemläxa och får lämna programmet utan startkapital.

Förmodligen är det inte så mycket de mäktiga affärsänglarna som ger hopp och Gnosjöanda till TV-tittaren, snarare är det den modige entreprenören som vågar presentera sin produkt på vinst eller förlust som inspirerar. Det är entreprenören som blir hjälte, affärsvärldens svar på Idol. Precis som TV-programmet Idol lockar unga musiker att satsa på sin sångkarriär skapar Draknästet förebilder för de som vill bli nyföretagare.

Jag tror att den redan verksamme företagaren främjas av det politiska inspelet, men för att den som aldrig drivit företag ska gå från noll till hundra och starta en egen rörelse, krävs något annat. Om det inte är högkonjunktur kanske det är just Draknästet och andra kulturella forum? Jag är övertygad om att samhället behöver hjältar, entreprenörer som visar att det går om man vågar – regelverket är bara en bonus. Draknästet vs regelverket, 1 – 0.