Dyrare IT för företagen

2009 betalade de svenska företagen 33 miljarder kronor för sina IT-lösningar. I fjol var siffran uppe i 49 miljarder kronor. Det visar statistik från SCB.
Det som ökat mest är kostnaden för mjukvara. Den har ökat fem av de senaste sex åren och har gått från 18 miljarder kronor 2009 till närmare 28 miljarder kronor 2015. Ökningen ser dessutom ut att accelerera. Mellan 2009 och 2012 steg utgifterna för mjukvara med knappt tre miljarder kronor. De tre efterföljande åren ökade kostnaderna med drygt sju miljarder kronor.
Företag inom finans- och försäkringsverksamhet är de som betalar mest för sin mjukvara enligt SCB. 2015 lade de 7,3 miljarder kronor på mjukvara vilket ska jämföras med de 3,1 miljarder kronor de fick lägga ut 2009.
Även kostnaderna för datautrustning har ökat sedan 2009, men inte lika kraftigt. 2009 lade företagen tio miljarder kronor på datautrustning och 2015 var kostnaden uppe i drygt tolv miljarder kronor.
Leasingkostnaderna å andra sidan har sjunkit från runt sju miljarder kronor 2009 till lite drygt fem miljarder kronor 2015. Det kan tolkas som att företagen outsourcar tjänster istället för att leasa utrustning för att kunna drifta systemen.
Nu säger statistiken ingenting om hur mycket företagen tjänar eller sparar inom andra områden på sina IT-investeringar så även om kostnaderna går upp kan det röra sig om lönsamma investeringar och att ökningen därför skulle kunna vara av godo.