Effektivare ekonomifunktion till frukost

Ett frukostmöte ska visa hur digitalisering kan maximera affärsvärdet genom att effektivisera uppföljning, analys och rapportering.

Vill du få praktiska tips om hur du kan effektivisera ekonomifunktionen så får du chansen 27 mars i Malmö eller 28 mars i Göteborg. Då anordnar Enfo ett frukostseminarium som ska visa hur du kan ”maximera affärsvärdet samtidigt som du hjälper verksamheten att få koll på siffrorna”.

Det kan till exempel handla om att digitalisera ekonomifunktionen för att minimera det manuella arbetet med rutinuppgifter. En annan möjlighet är att använda nya verktyg för att skapa effektivare arbetsmetoder och processer.

Bland de områden som Enfos experter kommer att gå igenom under frukosten hittar vi bland annat:

  • Snabbare stängning – access till data, felsökning, avvikelser.
  • Rapportering & styrning – snabb och effektiv styrning via rätt KPI.
  • Kostnadskontroll och lönsamhet – överblick och analys.
  • Mer effektiv budget och prognos – fokus på kontroll och värde.
  • En genomgång över hur Rädda Barnen fick bättre översikt över sina KPI:er och möjlighet att agera proaktivt med ett nytt analysverktyg.
  • Demo av systemstöd för att jobba mer effektivt.

Frukostmötet är gratis, men kräver en anmälan.