Efter bottenåret 2009 – är lågvattenmärket nått?

Förra året genomfördes endast 81 affärer inom de största företagen, en dryg halvering jämfört med år 2008. Det är ett av resultaten av studien ”Corporate Transaction Trends – Transactions by large Swedish companies”, som utförs kvartalsvis av Ernst & Young och kartlägger förvärv och försäljningar inom de 100 största svenska företagen.

Trots det låga antalet transaktioner vände trenden uppåt under årets sista kvartal, då 25 affärer genomfördes. Den vändningen har fått ge namn åt studiens undertitel: ”Light at the end of a very dark tunnel?”

Transaktioner bland de största bolagen i Sverige, 2004 – 2009. Källa: Ernst & Young

– Eftersom man kan se en viss uppgång från tredje kvartalet, kan man också få viss bekräftelse på att lågvattenmärket nu är nått, säger Pär-Ola Hansson, partner på Ernst & Young och affärsområdeschef inom Transaction Advisory Services, som ansvarar för studien.

– Jag är ganska övertygad om att antalet transaktioner kommer att öka under 2010. Däremot tror jag inte att det vi kommer att se är en snabb nedgång med snabb uppgång. Det kommer att ta tid innan vi är tillbaka på de tidigare nivåerna. Läget är fortfarande osäkert och innan företag börjar ta framåtriktade beslut om förvärv av nya verksamheter vill de säkerställa de verksamheter som de redan har.

Lågkonjunkturen, orsaken till de få affärerna, har dock drabbat olika sektorer av näringslivet på olika sätt. Därmed kommer också återhämtningen att variera.

– Banksektorn skulle kunna vara en sektor där det finns många tillgångar som snart kommer att byta ägare, bland annat för att stater inte har som huvuduppgift att äga banker. Men jag tror att det kommer att dröja ett tag innan vi kommer att se tung industri och verkstadsindustri på marknaden, säger Pär-Ola Hansson.